Politická diskuse

Vrcholová i místní politika; vláda, zákony, soudy

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod trodas 18. 5. 2014 21:51

Republika na prodej... a zákony musí stranou?

Po přečtení těchto dvou článků:
Nagyová Rittigovi: Neopouštím staré známé pro nové
http://www.novinky.cz/krimi/336535-.html
Grygárek to zařídí, tři dny na „uklízení“ a miliónové odměny, znělo v odposlechu
http://www.novinky.cz/krimi/336614-.html

...většina lidí asi poprávu nabyde dojmu, že by měla jít velká spousta lidí bručet. Zejména by také měli být okamžitě vyhozeni z velmi vlivných pozic lidé, jenž vyhovují kmotrům a byli tam jimi dosazeni. Netuším, jak to právně provést, zdali bude třeba uzákonit, že po dobu vyšetřování nelze zastávat státem placenou funkci (je zde ovšem střet s právem na presumpci nevinny, tedy to musí povolit soud po předběžném zhodnocení důkazů - analogicky třeba k vazbě), ale to není můj problém.

Problém mám s tímto:
Žalobci v této souvislosti citují např. odposlech Rittigova právníka Davida Michala s jeho klientem z jara 2012: „Já jsem do tebe načerpal jako by z velkejch peněz teďka jako by dvojku, kterou jsi dal Grygárkovi na hlídání našich věcí na faúčku.“

Svého času žil-byl jeden zákon. Říkalo se mu trestní řád. Měl prý sloužit k: "Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti." ...těmto bohulibým věcem.

Součástí tohoto zákona je i §88 (a nejedná se tu teď o nějaké Ukrajinské neonácky) a ten v odst. 1 říká, že: "Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu."

Jeden by z toho dovodil, že odposlech klienta s obhájcem užít prostě nejde. Možná by někteří chtěli tvrdit, že v dané době nebyl jěště Ritting obviněný a tedy se na něj zákon nevztahuje. Samozřejmě, tak by se sprostý podezřelý mohl zbavit veškerých práv na obhajobu vlastně hned, netřeba si se zákony lámat hlavu, že. Jenže podezřelý není v tr. řádu nijak specifikován a tak lze odvodit, že jeho práva jsou analogické k danému případu, kdy jde zejména o důvěru mezi advokátem a klientem a obhajobu onoho "sprostého lumpa."

A co horšího, je zde nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 62/95, jenž ve stručnosti pojednával o tom, že rozhovor mezi obhájcem Marty Chadimové byl nahrán a zařazen do spisu. ÚS na to reagoval takto:
"pro komunikaci obhájce s jeho klientem ústavně přípustná výjimka zásahu do tajemství dopravovaných zpráv neplatí (...) jakmile to jen její průběh a psychická schopnost policejního orgánu komunikaci sledujícího dovolí, tj. jakmile takový orgán, ať již podle obsahu telefonátu nebo podle charakteru zvukového obrazu komunikujících osob zjistí o jakou komunikaci jde - z procesních hledisek probíhajícího trestního řízení - chráněna absolutně."
"Podle přesvědčení Ústavního soudu ratio současné právní úpravy, které nelze ztrácet ze zřetele, spočívá v tom, aby jiné orgány v trestním řízení činné a rozhodující (vyšetřovatel, státní zástupce, soudci) nebyly protiprávně získanými informacemi, které přirozeně nemají a nemohou mít povahu ani podpůrného důkazu, procesně nepřípustným způsobem ovlivňovány (...) důsledkem toho ovšem je, že jakýkoli záznam, dotýkající se ústavně chráněného tajemství, nesmí být prováděn nebo protokolárně podchycen (§ 88 odst. 4 tr. ř.), a to ani pouhým sdělením, že k ústavně chráněné komunikaci vůbec došlo; proto také zařazení magnetofonových nahrávek nebo písemných sdělení o nich (bez ohledu na jejich formu nebo obsah) do trestního spisu je nejen zákonně ale i ústavně zcela nepřípustné."

Takže - absolutní ochrana, zcela zákonně i ústavně nepřípustné - ale přesto se to jak vidím, děje. Zřejmě jde o nějaký poťouchlý vtip anebo pokus o to, jak zmařit řízení s panem Ivo Rittingem od počátku.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 20. 5. 2014 10:49

Proč děti po očkování pláčou? Mají zánět mozku. Vědecké studie: hliník ve vakcímách poškozuje mozek dětí i dospělých
http://czechfreepress.cz/zdravi/proc-de ... elych.html

Kritikům očkování dlouho chyběl argument, jak prokázat poškození očkováním. Chyběla sjednocující teorie, která by poskytla konzistentní a logické vysvětlení všech symptomů postvakcinačního poškození. Tato teorie ale již existuje. Je ověřitelná na různých úrovních, od biochemických a imunologických studií na úrovni buněk, studiemi na zvířatech i epidemiologickými studiemi na lidech.

Hexavakcína obsahuje celkem 800 mikrogramů hydroxidu hlinitého, v kombinaci s pneumokokovou vakcínou se dostáváme na množství přesahující miligram, přesně 1,32 miligramu. Trocha jednoduché aritmetiky nás dostává k množství přesahující normu cca 60x.

Dávka hliníku ze všech povinných dětských vakcín je 4,2 miligramů hydroxidu hlinitého, inkasováno během prvních pěti let života. Během prvních 18 měsíců věku dítě dostane 3,2 miligramy hydroxidu hlinitého. Pokud mu rodiče dopřejí pneumokokovou vakcínu, ta při třech dávkách přidá další 1,5 mg, tj. dítě dostane během prvních 5 let života celkem 5,7 mg AlOH.

Testování dětských vakcín probíhá na obvykle pár desítkách až stovkách osob po dobu max. několika týdnů! Skutečnými pokusnými králíky jsou první děti očkované po schválení vakcíny, na nich se ukáže, co vakcína skutečně dělá, viz výše uvedený příbalový leták Tripedia.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 29. 5. 2014 12:31

Vrah, jehož soud trval deset let, nemá nárok na odškodnění
http://www.novinky.cz/krimi/337709-.html

Krajský soud v Plzni totiž muže viněného z dvojnásobné vraždy z roku 2001 čtyřikrát osvobodil, přičemž pražský vrchní soud zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze, a to v roce 2009.

...

Listina základních práv a svobod, článek 38:
"Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon."
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

...

Nikdo znamená podle všech ustálených slovních výkladů nikdo. Nelze to tedy řešit tak, že když zlého Tempela stále osvobozuje Plzeňský soud, tak s tím uděláme co? Případ přeložíme k jinému soudci! Tím ho odejmeme jeho zákonnému soudci a hned máme výsledek, jaký se nám líbí, že?

(spis neznám a nevím, co vedlo k 4x zproštění a pak k doživotí - může být vinen, může být nevinen, ale... rozhodně byly porušeno jeho právo nejen na rychlý proces (což soudy uznaly, jen odškodnění nedají), ale zejména na zákonného soudce a proto je ve vězení zcela protiústavně)
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 2. 6. 2014 19:29

Soudkyně navzdory výroku Nejvyššího soudu zastavila stíhání policistů
http://www.novinky.cz/krimi/338091-.html
Dočasné postavení policisty mimo službu a snížení jeho platu na polovinu kvůli tomu, že jej inspekce obvinila z nějakého deliktu, je samo o sobě trestem. Proto ho nelze dále trestně stíhat. Závěry senátu vedeného soudkyní Věrou Bártovou jsou však v přímém rozporu s průlomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu z 23. dubna, který konstatoval, že propuštění policisty kvůli jeho obvinění nelze pokládat za trestní postih, ale za opatření vyloženě personální povahy.

...


Jak máme respektovat soudy, když sami justiční zaměstnanci jej nerespektuji?! Hlavně, že máme plnou hubu řeči o právním státě!!!! Je to k smíchu!!

...

Ta dáma ještě soudí?
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 23. 6. 2014 18:16

Přesvědčování lidí k petici pro právo šaria v ČR pro muslimy
http://czechfreepress.cz/dalsi-blogy/ja ... limem.html
"...během cca 1,5 hodiny se nám podařilo nasbírat na 20 podpisů, přičemž naprostou většinu signatářů tvořily v souladu s teoriemi Martina Konvičky okaté, už od pohledu submisivní dívky. Co je nejhorší: ze všech těch cca 80 osob mne jasně a bez relativistických keců poslal s celým islámem do háje jen jeden mladý muž (kterého tímto srdečně zdravím)"
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 30. 6. 2014 14:30

Kauza Nagyová - počátek konce:

Soud zastavil stíhání zpravodajce Pohůnka
http://www.novinky.cz/domaci/340844-.html
Obvodní soud pro Prahu 1 zastavil trestní stíhání zpravodajce Jana Pohůnka v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství. Podle soudu jeho jednání není trestným činem. Soud dále rozhodl, že činy zpravodajců Ondreje Páleníka a Milana Kovandy má řešit ministerstvo vnitra.

...

Tedy celé je to vykonstruovaný nesmysl, ale vláda padla (byť jsem tomu rád) a ODS byla zničena (také v pořádku) - kdopak je odpovědný??? Že by... dozorující státní zástupce...? :tleskani
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 14. 7. 2014 10:02

Armáda za milióny opravovala ubytovnu, kterou vůbec nepotřebuje, odhalil NKÚ
http://www.novinky.cz/domaci/342143-.html
Šlo především o rekonstrukce ubytoven v Táboře a v Chotusicích a o zateplení bytových domů v Kozlově za celkem 45,5 miliónu korun....vybrala dvě firmy, které získaly nezbytné živnostenské oprávnění jen pár měsíců před výběrovým řízením...

...atd...

Žádná jména (kontrola za roky 2010 - 2013), žádná odpovědnost, žádné obvinění?!

...

Okamura má pravdu, krade se ale novináři nepátrají po jménech, kdo za ty lumpárny může a jak bude postihnut. To nikoho z mainstremu nezajímá.
----------
V naší demokracii, je velice důkladná cenzůra médii a tisku a pouze mocní na vysokých postech rozhodují, co se pustí lidem do éteru.Vše i důležité informace,jména,které novináři a různí pisálkové připravý a seženou do tisku,tak nakonec jejich dobře placení šéfové prostě nepustí,nesmí.Vše ostatní je jen na škádlení naštvaných Českých otroků.


S tím se lze ztotožnit. Tedy - nečíst a neposlouchat tyhle žumpy, když nedají podstatné informnace a místo jmen padají jen miliony a nikdo za to zdáse, není odpovědný. Nenahání Ratha za nějakých 7M...?!
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 17. 7. 2014 10:55

Žoldáci nejsou žoldáky...?

Ať tam chcípnou, nadával na facebooku armádě. Policie pisatele vyšetřuje
http://www.lidovky.cz/muze-se-vojakum-n ... _domov_sho

Na adresu vojáka zraněného v přestřelce s talibanci napsal: „zasranej žoldák“, „ve svobodných zemích vraždí lidi“ a „ať tam pochcípou, sráči.“
Jeho názory od minulého týdne zkoumá policie. Může za to trestní oznámení, jež na kolínské policii podal člen aktivních záloh Dan Š. „Takové vyjádření už přerostlo únosnou mez. Měl by si uvědomit, že tohle bylo přes čáru,“ kritizuje Dan Š. autora nadávek. „Každý máme nějaký názor, ale jde mi o tu formu,“ pokračuje. Myslí si, že by mohlo jít až o podněcování nenávisti vůči skupině osob.


...takže okupace a spoluvina na masovém vraždění lidí je OK, ale pokud někdo napíše svůj názor, že jsou to "zasraní žoldáci", že tam "vraždí lidi" a mají tam "pochcípat", tak se to bude vyšetřovat?!
Nebylo by lepší vyšetřovat lidi, kteří odsouhlasili nasazení našich vojáků za vlastizradu, vedení útočné války a protiprávní okupaci Afghánu? Ne? Budeme raději vyšetřovat toho, kdo kritizuje?!

Si dělá milá policie už legraci, nebo co >:-(
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod icotech852 18. 7. 2014 09:03

suhlasim s tebou Trodas,zijeme v v demokracii a kazdy si ma pravo povedat svoj nazor.Je toto demokracia? nie,to je fasizmus - mozes povedat len to,co je dovolene a hlavne - nešťat proti vetru!
forsaken...
icotech852
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 24. 7. 2014 00:18

Ke stavu naší politické reprezentace se toho moc pozitivního řící nedá, ale nyní se pánové opravdu překonali...

Schválili pozměňovací návrh, který teď říkají, že vlastně schválit nechtěli...!

Poslanci nevěděli, pro co hlasují, tvrdí premiér
http://www.novinky.cz/domaci/343065-.html
Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že mnoho poslanců ČSSD nevědělo, pro co v rámci Urbanova pozměňovacího návrhu hlasují.

Nevěděli, o čem hlasují, hájil dezorientované poslance Sobotka
http://www.novinky.cz/domaci/343081-.html
Komentáře politiků k hlasování o snížení spotřební daně na pohonné hmoty ukazují, že i jednoduché procedury mohou být pro některé poslance nepřehledné a zmatečné. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ve středu přiznal, že někteří poslanci, kteří prosadili pozměňovací návrh Milana Urbana, byli „zcela dezorientováni”.

...

Z toho tedy plyne, že při takzvaném zákonodárném procesu dochází k takovému chaosu, že lze schválit i něco, co vlastně nikdo schválit nechtěl. Kdo má pak ty zákony dodržovat, když se nelíbí to, co schválili, ani poslancům samotným? Já myslím, že levnější pohonné hmoty chceme všichni...

Příště by pan Urban mohl zase něco zasabotovat, třeba by se mu mohlo podařit propašovat do zákona právní odpovědnost soudců za jejich výplody, anebo uzákonit snížení platů ústavních činitelů na 1/4 ...? Tak něco? To by také, jak se zdá, mohlo při troše štěstí projít, neb tito lidé nás "zastupují" ta dobře, že sami ani neví, pro co hlasují :-D :-D :-D
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Slonik 24. 7. 2014 09:24

V tomto případě bych souhlasil. "Omlouvat" jasný a evidentní kiks tím, že část poslanců vlastně neví co dělá, je doslova vlastní gól. Pokud o pravidlech pro fungování v tomto státě rozhodují jedinci, kteří defacto netuší o čem rozhodují, je to námět k vážnému zamyšlení. Představa, že je velmi snadné tomuhle stádečku dutých hlav podstrčit prakticky cokoliv je mírně řečeno děsivá.

Svého času se to povedlo Kalouskovi, když předchůdce téhle bandy nechal odhlasovat snížení platů. Tehdy někteří chodili a lamentovali, že vůbec netušili, že to finální snížení bude o tolik.

Člověku se chce vykřiknout - "hovada, hovada, hovada!"
Určitě možná s váma tak jakoby nesouhlasím!
Slonik
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jack111 24. 7. 2014 10:23

Tak trochu pochopitelne je, ze nelze vedet o vsech dusledcich kazde zmeny. Ale od toho by mel fungovat klub a hlavne snad jejich asistenti, na ktere jdou nemale prostredky.
Jack111
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Slonik 24. 7. 2014 11:08

Mají ranec peněz na asistenty, mají zázemí klubů. A když něčemu nerozumí, tak se mají hlasování zdržet. Čili tohle není ani pochopitelné, ani omluvitelné.
Určitě možná s váma tak jakoby nesouhlasím!
Slonik
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 26. 7. 2014 23:02

Já bych to napsal jinak - zákony a modifikace právního prostředí vůbec, to je komplikovaná věc a i malé změny mohou mít závažné (mnohdy obtížně předvídatelné) důsledky. Dobrý je zákon, který se nemusí měnit a zákon by se ani neměl měnit neustále tak, jak si někdo vzpomene...
(změny vlastně říkají, že poslanci odhlasovali zmetek)

Například u soudní judikatury platí, viz. nález II. ÚS 566/05, že změna judikatury (i přijaté před 1.4.2002) je možná jen rozhodnutím velkého senátu §20 zák. 6/2002 Sb:

"Ústavní soud však současně nemohl přehlédnout, že to byl především dovolací soud, který takto radikálně změnil závěry vyplývající ze své vlastní dříve publikované judikatury. Ústavní soud se proto rovněž musel zabývat tím, zda takový postup není rovněž porušením ústavně zaručených základních práv a zda nevybočuje z mezí ústavně zakotveného principu materiálního právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy)."

"Materiální právní stát je vystavěn mimo jiné na důvěře občanů v právo a právní řád. Podmínkou takové důvěry je stabilita právního řádu a dostatečná míra právní jistoty občanů. Stabilita právního řádu a právní jistota je ovlivňována nejen legislativní činností státu (tvorbou práva), ale též činností státních orgánů aplikujících právo, neboť teprve aplikace a interpretace právních norem vytváří ve veřejnosti vědomí toho, co je a co není právem. Stabilitu práva, právní jistotu jednotlivce a v konečném důsledku též míru důvěry občanů v právo a v instituce právního státu jako takové proto ovlivňuje i to, jakým způsobem orgány aplikující právo, tedy především soudy, jejichž základním úkolem je poskytovat ochranu právům (čl. 90 Ústavy), přistupují k výkladu právních norem."

Později ÚS přitvrdil a uvedl v nálezu III. ÚS 117/07, že je to nežoudouci:
"Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou je zjevně narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána..."

...

Jinak řečeno, modifikace zákonů jsou ve své podstatě nežádoucí a mělo by se k tomu přistupovat s nejvyšší možnou obezřetností. Nelze omlouvat dobře placené šašky za to, že neví, pro co hlasují. Či že jsou dezorientovaní. Já bych jim sebral roční plat, aby se "zorientovali" a bylo by... Protože evidentně tam nic nedělají.
A změny jsou nežádoucí, proto by se měly dobře a důkladně projednat a promyslet. Analyzovat. Všichni pak budou vědět, pro co hlasují. Pokud se to neděje a změny nikdo neanalyzuje na jejich dopady, tak pak jsou všichni... paf!

Jenže protože nějaké "mrmlání" ÚS o tom, co je a co není právní stát, tady nikdo neposlouchá, tak je tu takový bugr.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 11. 8. 2014 13:26

Mediální žumpa opět bublá - andb jak se v médiích lže:

Pod skandalizujícím titulkem, že:

Nejvyšší soud zkomplikoval policistům práci na místě činu
http://novinky.cz/krimi/344493-.html
...byl zveřejněn článek, ve kterém se tvrdí, že: "Ve spisu chybí zákonné zmocnění k tomuto procesnímu úkonu. Neobstojí argument prvoinstančního soudu, že uživatelka nemovitosti vyjádřila souhlas s úkonem už tím, že vpustila policisty dovnitř a ohledání proběhlo za její asistence,“ uvádí se v rozhodnutí. Pod tímto rozhodnutím je podepsán předseda Senátu Antonín Draštík. Podle něho pro zákonnost daného úkonu nelze přitom považovat pouhý předpoklad konkludentního souhlasu majitele nemovitosti, což znamená, že svou vůli vyjádří například kývnutím hlavy či potřesením ruky Proto byly podle NS důkazy zjištěné tímto ohledáním získány v důsledku neodstranitelné procesní vady...."

Podstatou skandalizace je, že pokud někdo vpustí policisty do domu a je u ohledávání přítomen, tak se na úkon hledí jako na zákonný (zákon ale říká, že je třeba písemného souhlasu, už proto, aby se předešlo pozdějším "změnám názoru") a tak se NS ČR skandalizuje tímto LŽIVÝM tvrzením. Co v rozhodnutí 11 Tdo 161/2014 je ale opravdu napsáno?

"Pokud prvoinstanční soud k předmětnému úkonu argumentoval, že ohledání vnitřního prostoru nemovitosti bylo provedeno se souhlasem a za asistence majitelky nemovitosti, která zjevně k provedení úkonu dala souhlas a vpustila policisty do objektu, nelze se s touto úvahou soudu ztotožnit. Především je nutno uvést, že ani ze samotného protokolu o ohledání místa činu (č. l. 277 spisu) není z ničeho zřejmá jakákoliv účast majitelky na tomto úkonu, neboť o ní v protokolu není žádná zmínka, a to ani ve výčtu přítomných osob. Přitom nelze považovat za postačující pro zákonnost daného úkonu pouhý předpoklad konkludentního souhlasu majitele nemovitosti, který navíc není nijak zřejmý z protokolu o ohledání, jelikož ustanovení § 83a tr. ř. explicitně vyžaduje, aby se jednalo o písemné prohlášení uživatele nemovitosti."
http://ulozto.cz/xkKgUyUV/11tdo-161-2014-pdf

Takže skandalizace typu "já byl u toho, tim jsem souhlasil a NS ČR rozhodnul proti zdravému rozumu" je založena na lži, kdy NS ČR nenašel ani nejmenší důkaz, že by majitelka/uživatelka nebytových prostor byla u ohledání přítomna a tedy celá skandalizace rozhodnutí je založena na prosté lži.
To tvrdil plzeňský soud, že majitelka měla být přítomna. Realita je, že ve spisu to nikde zachyceno není a i kdyby tomu tak bylo, §83a tr. ř. hovoří jasně o potřebě písemného stvrzení, jenž nahradí příkaz soudu a už z toho je patrné, že musí být písemné, aby bylo dolžitelné.

Opět se nám tedy brutálně lže. Ostatně i NS ČR se prostřednictvím pana mluvčího vyjádřil tak, že: "bylo redaktorem deníku Právo Patrikem Biskupem velmi zkresleně a nepravdivě
podáno veřejnosti" ;-)
http://ulozto.cz/xBFj2p2G/nejvyssi-soud-sdeleni-pdf

Pak těm presstitutům věřte jediné slovo...
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků