Paradoxy vesmíru - vážně, nevážně.

Diskuze o vesmíru, nových vědeckých objevech i technice v běžném životě

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod Darth Stewe 1. 8. 2007 21:14

-Hmm, zajímavé. Škoda jen,že nám Tesla nenechal nějaké podrobnější informace o "syntetickém" kulovém blesku :? Má vůbec nějakou hmotnost?
-Jestli si to dobře uvědomuji, tak tady bylo někde řečeno, že při zásahu do minulosti by se vlastně horizont událostí rozdvojil na verzi s onou změnou a verzí bez oné změny, které by poté existovaly paralelně (pokud jsem to dobře pochopil). Docela zajímavý problém :hm
-Nějak stále nejse moudrý z podstaty superstrun. Jde o "nahuštěnou vibrující energii" či formu částice :?:
Pod záštitou svobodné vůle jsme přestali přemýšlet o důvodech našich rozhodnutí. Nelze se pak divit, že nejsme schopni pochopit jeden druhého.
Darth Stewe
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 1. 8. 2007 22:22

lachta
...podařilo EPR paradox experimentálně dokázat?

Fyzikář
Ano.


N!nja
Změna + na - a naopak a dále + na + a - na -

Fyzikář
Na vysílací straně dostáváme ke změně náhodné kvantové stavy(superpozice).... viz níže.

lachta
...přenos informace vyšší rychlostí, než je rychlost světla. Ale to by nás přece hodilo do singularity, ne?

Fyzikář
1. Nejedná se o smyslupný přenos informace. Pouze na přijímací straně naměříme opačný spin v určité ose. Na "přijímací" i "vysílací" straně se nacházejí všechny možné kvantové stavy např. spin [X+,X-,Y+,Y-,Z+,Z-]. Vhodným polarizátorem změníme stav "náhodného" fotonu s určitým spinem . Okamžitě v přijímací jednotce naměříme tentýž spin s opačným znaménkem.
Problém nastává v dešifrování takové "informace". Na přijímací straně chybí informace o natočení polarizátoru, výluce nekomutujících veličin a informaci o změně či nezměně konkrétních veličin. Jelikož se nejedná o přenos
informace, může být za jistých podmínek rychlost nadsvětelná.

2. Podle kvantové teorie je okamžitý přenos způsoben kolapsí vlnové funkce( redukce superpozice na jeden stav), týkající se dvoučásticových systémů svázaných touto funkcí.

3. Podle retrokauzality se měřená částice na "vysílací straně" vrací zpět v čase k místu tvorby dvoučásticového systému, a ovlivní druhý foton (symetrie +/-), který putuje k "příjímací straně". Proto v budoucnu naměříme opačné stavy spinu na protilehlých stranách okamžitě. Rychlosti jsou světelné. Viz předchozí příspěvek - Demonstrate retrocausality, která se zabývá cestováním částice či vlny do minulosti a kolapsí vlnové funkce.


Z toho vyplývá, že cesta do minulosti je možná pouze do té doby, kdy byl poprvé spuštěn takový stroj, který by to umožnoval. Podle Hawkinga je cestování do minulosti nemožné, jelikož bychom byli zaplaveni chrononautyckými turisty z budoucnosti. Ale podle retrokauzality je možné cestovat do tak vzdálené minulosti, kdy byl poprvé spuštěn "stroj času". Takový stroj zatím nemáme, proto žádné "návštěvníky" nepozorujeme.

blaev
Co se stane, pokud ten druhý paprsek zase stejně rozdělíme? Projeví se změna v prvním paprsku kaskádovitě i ve třetím paprsku - tzn. bude mít foton ve třetím paprsku stejný spin jako v tom prvním?

Fyzikář
Každá redukce kvantové superpozice na jeden ze stavů,(kolaps vlnové funkce), dramaticky zasáhne do kvantového systému. Proto se experimentuje s dvoučásticovým systémem, a ne například se čtyřčásticovým. Zjednodušeně - oba propletené fotony musíme získat z fotonu, který reprezentuje všechny kvantové stavy.
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 1. 8. 2007 23:58

Darth Stewe
Škoda jen,že nám Tesla nenechal nějaké podrobnější informace o "syntetickém" kulovém blesku

Fyzikář

Nešlo o žádnou syntetiku. Tu dokážeme v dnešní době pomocí mikrovln a vzácných zemin. Vzniknuvší kapičky plazmy jsou prezentovány jako kulové blesky. Tesla experimentoval se skalárními vlnami, které jsou doprovázeny časoprostorovými poruchami a výboji nepředstavitelného množství energie. Tohle nejspíš vedlo k další hypotéze podstaty kulového blesku.

Darth Stewe
že při zásahu do minulosti by se vlastně horizont událostí rozdvojil na verzi s onou změnou a verzí bez oné změny, které by poté existovaly paralelně (pokud jsem to dobře pochopil).

Fyzikář
Pan kolega zbreiten měl na mysli vznik alternativního vesmíru - vznik alternativní reality v bodě, kdy byla provedena změna, která by nezvratně ovlivnila budoucí existenci cestovatele, či jinak změnila budoucnost. Pokud by tomu tak nebylo, musela by se projevit nějaká kauzální pojistka, jinak by vyvstal paradox.


Darth Stewe
Jde o "nahuštěnou vibrující energii" či formu částice

Fyzikář
Jsou to vlákna nebo smyčky energie. Není to částice, nato je příliš malá, ani nahuštěná vibrující energie.

Obrázek

Ve dvou rozměrech mají tvar pásku nebo smyčky. Tyto smyčky či pásky kmitají buď jako celek, či různými frekvencemi mezi uzly, kterým náleží stejný počet kmiten - hřbetů. Struna s vyšší energií odpovídá částici s určitým počtem uzlů a kmiten. Vibrace hmoty je totožná s frekvencí kmitání strun reprezentující tuto hmotu. Vlastnost elementárních částic hmoty, je dána dimenzemi. 4 otevřené, 7 svinutých. Konce otevřených strun se mohou pohybovat pouze po p-bráně.

Obrázek


Na ověření této teorie se teprve čeká. Hledají se ve vesmíru takzv. obří superstruny, které by měly deformovat časoprostor - gravitační čočka. Prý to bylo zpozorováno. Větší naděje jsou dávány do objevu supersymetrické částice, získané z obřího urychlovače v Cernu. Teorie superstrun tuto částici předpovída.

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.mu6.com/images/brane_to_string/flat-350.gif&imgrefurl=http://www.mu6.com/show2.html&h=421&w=350&sz=159&hl=cs&start=0&tbnid=hNrguMs0-UtVHM:&tbnh=125&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dsuperstring%2Btheory%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26sa%3DG
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 2. 8. 2007 00:47

Další stroječek na čerpání energie z "ničeho" v Teslovském duchu
Baumannova testatica

http://volnaenergie.xf.cz/navody/Testatika/Testatika.htm
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod gronenzon 2. 8. 2007 08:03

Poznámka: Až někdo objeví skutečnou "energii z ničeho" pravděpodobně to pěkně bouchne.

2 Darth Stewe: Můj náror: Při zásahu do minulosti se taky nemusí stát nic zvláštního, paradoxy se vyřeší automaticky (díky kauzalitě) po několika časových iteracích za vzniku JEDNOHO výsledného stabilního řešení (které my trprv "uvidíme" a budem znát), možná tak funguje svět i na úrovni částic...
Tápu, neznám a proto lžu. Všichni lžou a tváří se přitom jak mudrcové, zoufalý pohled.

{ ... gronenzon total-parmenent logout 29.11.2007. }
gronenzon
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Darth Stewe 2. 8. 2007 09:11

(trochu OT:) Když už se řeč zavádí na obří urychlovač částic v CERNu, tak mi nepřestává vrtat hlavou jakási pochybnost o jeho spolehlivosti. Při testech v tomto obřím urychlovači se přeci budeme dostávat na úrovně, které známe jen teoreticky, kuse a nedokážeme předpovídat všechny možné následky pokusů v případě, že by se něco takzvaně nepovedlo. Nemohlo by dojít k uvolnění příliš velkého množství energie, k nějakému narušení struktury časoprostoru (třeba vznik červí díry na povrchu Země, nedej bože černé díry), někdo dokonce mluvil o možnosti vzniku minivesmíru (a jen tak mezi řečí s úsměvem na rtech vyslovil obavu z toho, co by se mohlo stát, kdyby se ten minivesmír "uchytil" a začal žít vlastním životem), atd atd atd.
Jsou to sice jen hypotézy, ale přesto, jak můžeme experimentovat na úrovni neznámé, neprobádané, nepředvídatelné a tudíž potencionálně nebezpečné? :hm I kdyby tu existovala nějaká, třeba úplně minimální až nemožná, možnůstka, že bude mít experiment fatální následky, nemělo by se radši zabrzdit a zamyslet se?
Pod záštitou svobodné vůle jsme přestali přemýšlet o důvodech našich rozhodnutí. Nelze se pak divit, že nejsme schopni pochopit jeden druhého.
Darth Stewe
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod zbreiten 2. 8. 2007 09:25

2 Darth Stewe: Zamyslet se, to možná ano, ale zabrzdit, to už nikdo neudělá. Lidská zvědavost byla odjakživa větší, než obavy z možného rizika.
zbreiten
Čtenář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 2. 8. 2007 10:50

S tou miničernou dírou je to dokonce pravděpodobné...
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Darth Stewe 2. 8. 2007 11:19

[quote="Fyzikář"tS tou miničernou dírou je to dokonce pravděpodobné...
Pod záštitou svobodné vůle jsme přestali přemýšlet o důvodech našich rozhodnutí. Nelze se pak divit, že nejsme schopni pochopit jeden druhého.
Darth Stewe
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 2. 8. 2007 11:31

Darth Stewe
Nedokážu si představit, jak ji ti blázni chtějí zastavit

Fyzikář
Já taky ne

Poznámečka - Černé díry se za velmi dlouhou dobu "vypaří".(Entropie)... Rychlost zániku záleží na její hmotnosti.
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Darth Stewe 2. 8. 2007 11:46

No, to by bylo sice velice hezké, že se samy "vypaří" jenže do té doby budou mít dost "potravy" ve formě naší milované matičky země, všeho života na ní a jako hlavní chod možná i celou soustavu. Pak se hezky dostane do jakéhosi klidu stavu, když nebude mít, co "jíst" a za bůhví jak dlouho zmizí. To už nás ale nebude muset zajímat, protože budeme všichni dávno součástí singularity. Nějak se mi nedostává slov, snad jen můžu říct: "Zastavte je někdo :!: Ať se nevrhají do něčeho, o čem nemají ani páru! Co jednoznačně a bezpochyb vědí nám nepomůže předpovídat chování černé díry a ještě k tomu všemu si nikdo z nich nesmí dovolit ŽÁDNOU chybu, protože by to nenasytné monstrum stvořili na Zemi!!! A co vím jistě je, že nějaké chyby udělají, protože prostě nikdo neví, s jakými mechanismy mají tu čest :!!!: "
Pod záštitou svobodné vůle jsme přestali přemýšlet o důvodech našich rozhodnutí. Nelze se pak divit, že nejsme schopni pochopit jeden druhého.
Darth Stewe
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kosch 2. 8. 2007 12:16

DS: to chce klid a přirození do vlažné vody :mrgreen:

je třeba vzít v úvahu jednu věc, ta případná černá díra bude extrémně malá a je otázka jestli v jejím okolí bude dost potravy k jejímu dalšímu růstu... (pro přiblížení - pokud by se slunce teď změnilo na černou díru, tak kromě toho že za 8 minut bude tma tak si ničeho nevšimneme, dráhu Země to neovlivní, ani to do té černé díry nezačne padat, protože je moc daleko a ona černá díra bude moc slabá...), navíc malé černé díry se vypařují rychleji, takže by ta uměle vytvořená možná vypařila dřív než by stačila růst i kdyby měla z čeho...
ti lidé v CERNu co to připravují přece jen o dané problematice něco vědí a dokáží něco spočítat...
a kdyby to nevyšlo, holt nehody se stávají a tohle by byla celkem milosrdná smrt :mrgreen: :mrgreen:
The universe never did make sense; I suspect it was built on government contract.
Robert A. Heinlein
kosch
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Fyzikář 2. 8. 2007 22:20

Na jaře uvidíme, co se v Cernu "upeče". Pokud má Stephen Hawking pravdu, vzniknuvší miničerné díry se
vypaří tak rychle, že budeme pozorovat pouze výboje energie - záblesky.(Hawkingovo záření). Pokud tomu tak nebude, bude se jednat o takzv. červí díry. Černá a čeví díra jsou díky svým fyzickým projevům zaměnitelné. Oba objekty se gravitačně projevují naprosto stejně, jenom s tím rozdílem, že v případě pádu do černé díry, skončíme za horizontem událostí v singularitě. Naproti tomu, pokud bychom skončili ve stabilní červí díře, vymrští nás to do: A) Stejného vesmíru, ale na jiném místě. B) Stejného vesmíru, ale v jiném čase. C) Paralelního vesmíru. Jelikož černá díra nebyla nikdy přímo pozorována, pouze nepřímo prostřednictvím gravitačních účinků na hvězdy (např. jádro Galaxie), jistá skupina fyziků se domnívá, že jádro naší Galaxie není masivní černá díra, ale obrovská červí díra, která "krade" hmotu z našeho vesmíru a přemístí ji do výše uvedeného prostoru.(Bílé díry). Třetí varianta je taková, že pokud by Hawkingova teorie byla mylná, vzniknou miničerné díry, které se nevypaří a spojí se ve větší celek např. do velikosti atomu. Jelikož urychlování částic probíhá ve vakuu a v magnetickém poli, jsou tyto objekty uvězněny v dostatečné vzdálenosti od hmotných stěn urychlovače. (Magnetická past). Jestli by však došlo k souhrnu nepravděpodobných událostí (např. stabilní černá díra, porušení vakua, porucha na udržovacím magnetickém poli...), mohlo by dojít k uvolnění energie, ktera by představovala ekvivalent energie malé atomové bomby.
Fyzikář
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod zabapuk 2. 8. 2007 22:31

2 zbreiten:
nojo, ale když temponaut změní budoucnost, tak se v ní nebude moci vrátit časem zabít babičku, nebo pak možná budou existovat dvě minulosti ve vztahu ke třetí osobě. Jedna minulejší minulost kdy temponaut existuje současně se svojí babičkou a minulost od smrti babičky kdy přestává existovat i on sám. Co se stane, když se třetí osoba vrátí do zlomu obou minulostí? :mrgreen:
zabapuk
Čtenář

Odeslat příspěvekod Pade 2. 8. 2007 22:35

:hm ta černá díra bude super na zpracovaní odpadu
Pade
Přeborník

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků