Stránka 1 z 1

Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 25. 7. 2014 15:11
od karel2121
Joga - Indický duchovní systém.
Ukazuje člověku na jedné traně možnost ukončení koloběhu životů, podobně jako buddhismus.
Na druhé straně ale ukazuje na možnost získání zvláštních sil nazývaných siddhi a vylepšení života. Podle přání a záměrů toho, kdo se dá an cestu jogy.

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 25. 7. 2014 16:03
od seterwohipikule
Co tím chtěl básník říci?

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 1. 8. 2014 15:23
od karel2121
http://www.ulozto.cz/xU7kZ2z/namkhai-no ... ga-snu-pdf
Zajímavé, i když možná zbytečně obšírné pojednání o Joze ve spojení se sny.

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 2. 8. 2014 04:41
od karel2121
Sankalpa - využití spánku.
http://jenia.sweb.cz/sank.html

Sankalpa - využití spánku, repsektive posledních myšlenek před usnutím k řešení problémů. Tedy meditace o žádnaném v době před usnutím. Článek vyšel za vlády bolševiků takže tam nesmělo být nic o duchovních věcech, nedovolili by jej otisknout, ale v natickém řecku a egyptě se takové postupy využívaly i chrámovému léčení a prý s velkým účinkem. Jen místo formulace krátké věty jak je doporučené v článku je v řadě případů lepší obrazná představa žádaného.

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 12. 8. 2014 04:13
od karel2121
Zajímavá stránka o Joze a vzchodní filosoofii v angličtině. S překlady originálních východních textů.
http://www.bhagavadgitausa.com/

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 12. 8. 2014 06:47
od karel2121
Joga a síly siddhi:
http://www.global21.cz/vyhybka.php?str= ... &obor=clov
Dušan Zbavitel - Siddhové
Tantrickými i jógickými prostředky je možno podle tradice nesčetněkrát
doložené v literatuře dosáhnout nejen na jedné straně osvobození z
koloběhu životů (mókša) nebo velkého štěstí (mahásukha), ale také
takzvaných siddhi, doslova "úspěchů", v přesnějším výkladu schopností
a sil, které jsou obyčejným smrtelníkům upřeny. Literatura uvádí
především osm mahásiddhi, "velkých sil", a to: schopnost zmenšit se
na velikost atomu (animá) a tím se učinit neviditelným, nabýt libovolné
hmotnosti (laghimá), získat všechno, co si člověk může přát (prápti),
za všech okolností prosadit svou vůli a záměr (prákámja), narůst do
jakékoli velikosti (mahimá), získat nadřazenost a převahu nad kýmkoli
a čímkoli (íšitva), ovládat všechno na světě (vašitva) a plně vládnout
svým touhám a vášním (kámavasájitá). Některé z těchto sil bývají ve
výčtech formulovány odlišně a bývá mezi nimi uváděna také schopnost
libovolně prodloužit délku své pozemské existence a sám si zvolit
okamžik a způsob své fyzické smrti; a lidová tradice přidává ještě
schopnost létat vzduchem, číst cizí myšlenky a chápat záměry každého,
nemuset jíst a pít, proměňovat věci ve zlato atd. Podle této tradice
žijísiddhové, tj. muži, kteří dosáhli těchto úspěchů, mezi námi
nepoznáni, protože nemají žádnou motivaci k tomu, aby se lidem
projevovali, pohybují se v himálajských velehorách, vznášejí se
neviditelní v povětří nad námi, ale někdy sestupují také na zem
a pouhý dotek jejich těla nebo předmětu, který nosili na těle,
zaručuje ostatním smrtelníkům bohatství a štěstí.

Siddhi - anglicky
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddhi
http://skyboom1.tripod.com/index27.html
http://yachnayoga.wordpress.com/2011/07 ... al-powers/

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 13. 8. 2014 12:04
od karel2121
http://yachnayoga.wordpress.com/2011/07 ... al-powers/

Anahat Chakra or heart chakra: If one contemplates on the flame called vanlinga that resides in the heart chakra (anahat chakra), he attains knowledge beyond measure. He attains clairvoyance and can see the past, present and future. He can walk in air (khechari siddhi) and travel anywhere (Bhuchari siddhi). Through his clairvoyance he can perceive the yogins.

"Anahata, neboli srdeční čakra: Pokud někdo provádí kontemplaci (pozn. Dlouhodobou maximální koncentraci) na plamen zvaný vanalinga (symbol boha Šivy umístěný podle joginů v čakře Anahata) obdrží nadpřirozené poznání. Může chodit vzduchem .........atd"

To samozřejmně není jediná funkce čakry Anahata.
V Tajemství zlatého květu se popisuje asi tříměsíční koncentarce na Adžná čakru kvůli jejímu uklidnění, v knize je nazývaná "nebeské srdce". A následné přenesení mysli do čakry Anahata pomocí sledování dechu. V anahatě mají meditovat tak dlouho, dokud se neotevře, což podle dotyšného spisu trvá dlouhou řadu let denní praxe i běžném životě - tedy nnikoliv pouze během sedění v mediatci. Anahata se v oné knize nazývá "srdce z masa". Díky tomu si mají ti, kdo onu cestu praktikují kromě jiného významně prodloužit svou pozemskou existenci aby ještě v tomto pozemském ftělení dsoáhli cíle své duchovníc cesty.

Tajemství zlatého květu:
http://jlswbs.files.wordpress.com/2008/05/tazlakve.pdf

Re: Joga

Odeslat příspěvekNapsal: 15. 8. 2014 06:47
od Pepinoo
Je fakt, že v češtině je překladů Indických originálních textů poskrovnu.