Krestansky fanatismus

Oficiální náboženství a sekty, smysl života

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod trodas 9. 1. 2013 13:55

Protoneus -
To tvrzení samozřejmě dává smysl, protože jestliže něco víš, v žádném případě neznamená, že tomu věříš. Vědět můžeš cokoliv, včetně úplných nesmyslů, rozhodující však je čemu VĚŘÍŠ ,jak říkám, všichni věříme tomu svému a proto jsme všichni VĚŘÍCÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;-) .


Zásadní problém tvé argumentace je fakt, že zaměňuješ "vědění" za "víru v to, že něco vím." To je ale logický klam. Pokud něco vím, tak jsem si tím jist a nelze to relativizovat tak, že "věřím, že jsem si tím jist", já jsem si tím jist. Implikovat, že tomu toliko "věřím" je nesmysl.
Já VÍM že musím dýchat, abych žil. Nelze to nezývat vírou, je to akceptace pravdivosti určitých faktů. Nikoli víra.

Pomocí tvé argumentace lze tvrdit, že já "věřím, že 1+1 je 2"... Ne, já tomu nevěřím, já VÍM že tomu tak je.

Víra je slovo, které vyjadřuje přesvědčení lidí o pravdivosti určitých informací, ve kterých ovšem ani oni sami nemají úplný přehled. Zbývá jim tedy toliko víra, že je to tak, jak jim druzí nakukali.

Víra je tedy chabě podložené přesvědčení o pravdivosti některých tvrzení, jako např. to tvrzení, že existuje bůh.

Věřící nepotřebuje fakta, protože věří a to mu postačuje.

Stejně tak jsou lidé, kteří věří v pohádku o 11. září ( http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54 ), věří že peníze jsou něčím podloženy ( http://www.youtube.com/watch?v=6CfIDK2Jf_o - http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k - http://ulozto.cz/xWXp5dP/the-money-masters-cd1-avi ), věří, že NASA byla před více jak 40 lety na Měsíci, ačkoli dnes nemá prostředky ani k lidským letům na orbit Země ( http://www.youtube.com/watch?v=9xlKooAbKpM ) - lidí VĚŘÍ kdejakým blbostem.

Na druhou stranu pokud něco říkám, tak buď jsem o tom přesvědčen fakty a považuji to tedy za věc nespornou, nebo toliko věřím že to tak je, což bych měl vždy zdůraznit patřičnými slovy (domnívám se, asi, měl by, pravděpodobné, myslím si...). Anebo to považuji za nepravdu a také se tak o tom vyjadřuji.

Nelze dát vornítko mezi "vím" a "věřím" a snažit se tak relativizovat vše. Jak říkám, pak by šlo relativizovat 1+1 - jo pane, tomu jen "věříte", že jsou to dva. Ve skutečnosti je to 6 milionů! :D

Tvrzení, že "vím" a "věřím" jsou synonyma je logická past.

Já VÍM že bůh není, já VÍM že je to jen jedna z mnoha lží na kontrolu lidí, já VÍM že tomuto nikoli "věřím", ale že to VÍM.


Na druhou stranu to, že něco VÍM mně nemůže nikdy vyloučit z nutnosti opakovaně PROVĚŘOVAT mé pravdy a konfrontovat je s protiargumenty. Jinak řečeno, pokud přijdeš s argumentací, hodnou pozornosti, ohledně např. toho, proč by rovnice 1+1 neměla mít za výsledek 2, jinak řečeno proč by se tento výsledek měl označovat toliko za mou víru, pak se jím budu zabývat.
(to není prosté tvrzení, že jde jen o mou "víru"!)


Je to právě ono ověřování a prověřování faktů, které dělá z faktů fakta a nikoli jen víru.
A to je ten rozdíl, oprotí víře. Lze předložit důkaz, že dvě jednotky dělají dvojku přímo ve věcech. Jde tedy o fakt.
Obráceně nelze podat důkaz, že existuje bůh (protože tak nikdo po tisíce let neučinil a veškerá tvrzení církve se ukázala jako v čase mylná), tedy jeho existence je věcí víry.

Fakt není vírou.

Fakt vyžaduje důkazy, experimenty, ověřování.
Víra nevyžaduje nic.

Fakt je tedy nadřazený víře, neb se o něj můžeme opřít. Víra se často ukáže jako nepodložená nebo zklamaná. Např. jsem věřil, že někdo udělá či zachová se tak, jak slíbil... a ukázalo se, že má víra v ni byla nesprávná.
Víra tedy je, když někomu chci uvěřit, chci aby to, co tvrdí se stalo faktem.

Neznamená to ale, že se tak stane!

Klasickým podvodem, kdy víra, že "tentokrát si zvolíme ty správné zástupce", bývá periodicky zklamávána, je tzv. soutěž politických stran. Jejich slibům je také možné "věřit"... Ale jsou to fakta, která nás vždy usvědčí, že jsme věřili špatně.
Stejné je to s tzv. bohem. Někteří mohou věřit, že existuje. Fakta ale jejich víru vyvrací.

Specifikoou víry je, že není třeba, aby byla podložena fakty. Tedy umožňuje "věřit" v něco, co není položeno fakty, jde to proti přírodě, logice, lidské zkušenosti, atd. Faktem, že víra nevyžaduje důkazy (často ani logiku, někdy dokonce popírá sama sebe!) je tedy prokázáno, že víra je výrazně odlišná od faktů. A jako taková je nesrovnatelně méně hodnotná, významná a nehodná vůbec větší pozornosti, oproti faktům.

Ironií svědčící o neuvěřitelné naivitě lidstva v jeho přesvědčení, že mnoho lidí nemůže být přeci tak moc klamáno, že jakési víře má být věnována značná pozornost, se rozumní každé náboženství na světe.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Protoneus 9. 1. 2013 15:46

Nemám nic proti tvému výkladu, snadno bych ho dokázal komplet celý zpochybnit, šlo jen o můj osobní náhled, na který máš nějaký názor. Neuznávám žádné totální absolutní pravdy, které někdo nevyvratitelně "VÍ", ani NEVĚŘÍM, že je znáš ty, z mého pohledu jest VÍROU i to co jsi tu napsal. Pokud se tě někdo zeptá, zda věříš, že 1+1=2, odpovíš, že tomu nevěříš, ale že to víš, ale já ti tohle nevěřím, že by jsi někomu tvrdil, že nevěříš tomu co říkáš, to je pouze účelové tvrzení. VÍŠ určitě také, že existuje BŮH, myslím ta představa, ale ty v to nevěříš, protože věříš něčemu jinému, třeba MATEMATICE, jejíž existence se také nedá hmatatelně prokázat. Asi nemá smysl, toto dále rozebírat, neboť bychom došli k tomu, že budeš tvrdit, aby jsi prosadil své, že nevěříš ani tomu co jsi napsal, na základě toho, co "VÍŠ" :-D . Jednoduše, VÍŠ toho mnoho, ne všemu však VĚŘÍŠ, veškeré tvé projevy jsou založeny na tom, čemu VĚŘÍŠ z toho všechnomožného co víš. Jasně, někdo si může myslet, že vše je VĚDĚNÍ, to jistě, ale pak těžko můžeš hovořit o nějakých VĚŘÍCÍCH, poněvadž oni také vědí co vědí, něco může být z tvého pohledu pravda něco ne, nejinak je tomu u toho tvého "VĚDĚNÍ" :-D .

Píšeš....Zásadní problém tvé argumentace je fakt, že zaměňuješ "vědění" za "víru v to, že něco vím......to je nejen, dle tvého logický klam, ale dokonale zkroucená pitomost podle mě. Pokud nebudu vědět nic, nemohu ani věřit, že něco z toho vědění jest pravdou, naopak pokud něco vím, mohu si vybrat, čemu z toho vědění budu VĚŘIT a co si zařadím do kategorie MOŽNÁ, nebo NEVÍM a nebo také BLBOST atd. Ano je třeba VĚŘIT, poněvadž totálně nezpochybnitelně nemůžeš vědět vůbec nic :-D .

Vědět je slovo, které vyjadřuje přesvědčení lidí o pravdivosti určitých informací, ve kterých ovšem ani oni sami nemají úplný přehled. Zbývá jim tedy toliko vědět, že je to tak, jak jim druzí nakukali.

Vědět je tedy chabě podložené přesvědčení o pravdivosti některých tvrzení, jako např. to tvrzení, že existuje bůh a ostatní abstrakce v lidské mysli.

Vědoucí nepotřebuje fakta, protože ví a to mu postačuje.
atd.
Protoneus
Návštěvník

Odeslat příspěvekod trodas 31. 3. 2013 23:39

Sírachovec 18-9 "Počet lidských dnů je nanejvýš sto let." - Metuzalém 969 let (Genesis 5-27), Adam 930 let (Genesis 5-5), Noe 950 let (Genesis 9-28), Abraham 175 let (Genesis 25-7)
Sírachovec 38-15 "Kdo hřeší před tím, kdo je jeho tvůrcem, ať padne do rukou lékaře." - jaká proměna, hříšníci se už nekamenují, ale předhazují lékařům :-)
Petra 2-18 "Služebnící poddání buďte ve vší bázni pánům, netoliko dobrým a mírným, ale i zlým." - ale po smrti vás jistě vykoupení nemine...
Titovi 2-9 "Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří..." - křesťanství nemá s otroky problém!
Sírachovec 33-27 "Jako jho s otěží ohýbají šíji, tak kláda a výprask zlovolného otroka."
Sírachovec 42-1,5 "Nestyď se za tyto věci... že jsi do krve zbičoval záda špatného služebníka." - copak se stalo s "miluj bližního svého"?!
Sírachovec 23-10 "Jako otrok, který je při výslechu bez ustání bičován, neujde podlitinám..."
Jana 2-15 "Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, neníť lásky otcovy v něm."
Jakuba 4-4 "A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem božím učiněn bývá." - nároky na kresťana jsou nemalé...
Zjevení sv. Jana 2-9 "Rouhání těch, kteříž se praví býti židé, a nejsou, ale zběř Satanova." - no, jo, to věřím když k židům přistupují všíchni (Ester 8-17)
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Regi1 8. 5. 2013 21:46

Všechno předchozí bych shrnul takto:
Ať si každý věří v co chce, ale ať s tím neotravuje mě ani nikoho dalšího :-D

Tak jak tu "víru" servírují církve... to je stejně ve stylu "Blahoslavení budiž ti, kdož kráčejí v řadách Ori! A ti, v jejichž srdcích je ukryta temnota, musí být přivedení zpět na cestu Počátku... Blahoslavení budiž Ori!" ...pro ty, kteří neznají scifi seriál Hvězdná brána - Ori byla rasa povznesených, tvořená jen energií a posilována vírou uctívačů. Cíleně vyvraždili vsechny , kteří s nimi nesouhlasili, a nasilne konvertovali kazdeho, aby mohli zničit Antiky - podobně vyspělou rasu - to vše jen kvůli názorovým neshodám.
Je mi líto, mé možnosti jsou omezené. Musíš se ptát správně.
Můj podpis přidává tvému CPU tisíce operací navíc a ty s tím nemůžeš nic dělat :-D
Regi1
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 14. 11. 2013 01:05

Zajímavý eufemismus pro vraždu: "přivedení zpět na cestu počátku..." :)


Obrázek

Protože nejsem nijak schopný v přesvědčování lidí, nebo dokonce v vysvětlování jim svých postojů, tak jsem se se zájmem podíval na videjko Stefana Molyneuxe o tom, co je to vůbec ta víra v Boha a jak těm lidem pomoci:


A chtěl bych tím tedy do debaty přispět. Stefan se domnívá, že lidi nelze přesvědčit o tom, že nemá cenu se upínat vírou k nějakému bohu pomocí důkazů či racionální argumentace proto, že víra není založena na racionalitě či důkazech.
(jinak řačeno, my ateisté selháváme proto, že přistupujeme k víře racionálně, přitom pro věřící to rozhodně racionální záležitost není)

Podle Stefana je víra v boha vnucena lidem systémem (zejména jejich rodiči) a tito se jí podvolí proto, aby je ostatní neodsuzovali proto, že nechtějí věřit.
Není to tedy víra v boha, ale je to obava z reakce okolí, co tyto veřící drží v představě, že je zde nějaký bůh. Je třeba tedy se orientovat na fakt, že tito lidé prostě nechtějí / nedokáží se vzepřít názoru svých rodičů a racionálně tyto zažité nesmysly přezkoumat.

Je to zajímavý pohled na víru jako duševní trauma způsobené často zejména v mládí, které drží lidi od uvědomění si faktů a racionálního přezkoumání.


Stefan má několik dobrých postřehů:
- Země bude ale opravdu "trošku" starší, než 6 000 let :)
- nenajdete lidi, kteří by řekli, že i když tu není důkaz, že je tu Santa Klaus, tak že přeci jen může existovat, neb není důkaz o tom, že by neexistoval...
- židovský zombie vstal z mrtvých a zachránil lidstvo od hříchu který, nastal zrozením lidstva, protože žena mluvila s mluvícím hadem před 6 000 lety
- noboženství je vlastně komplikované přiznání toho, že nevíme jak vznikl vesmír, ani co v něm pohledáváme a kdo jsme...
- bible má být inspirována bohem, ale faktem je, že neobsahuje nic, co by lidé v té době nevěděli


eege -
Bůh má na svědomí nové názvy všeho co nemělo v minulosti název .. co třeba TELEVIZE ... jako slovo.


Je zajímavé, že bůh si tohle všechno také nechal pro sebe, do doby, než s tím přišli lidé :)

Kolika let se dožívali lidé ve středověku a kolik dnes - není to evoluční proces?


Není! To proto, že podle bible se lidé nemohou dožít více než 100 let:
Sírachovec 18-9 "Počet lidských dnů je nanejvýš sto let."

...ale také se v ní píše, že někteří lidé se dožili podstatně více:
Metuzalém 969 let (Genesis 5-27)
Adam 930 let (Genesis 5-5)
Noe 950 let (Genesis 9-28)
Abraham 175 let (Genesis 25-7)

...

Bible tedy a) odporuje sama sobe b) je v rozporu s realitou (100 let bylo mnohokrát překonáno a na druhou stranu 175let či více (969let?!)nebylo nikdy dosaženo)

...proč by jí tedy kdokoliv měl jediné slovo věřit, když je popletená sama?

Na jaké nemoci se v dávnověku umíralo a dnes jsou lidé odolní i bez očkování.
To je boží zásluha a nebo evoluce lidského organismu.


Dobrá trefa. To je jistě náhoda... že černá smrt už dnes neúřaduje, protože většina je na ni imunní (potomci přeživších) ...
Dále se také ukazuje, že i viry se vyvíjejí. Vir, co zabije svého hostitele, je primitivní. Nejlepší je takový virus, který kooperuje a opatrně se na hostiteli přiživuje, tak, aby ho nezničil... Pokud tedy není cílem viru se dostat do predátora (viry, co se dobře množí v kočkách vyvolávají sebevražedné tendence u myší...!) ...
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Regi1 14. 11. 2013 23:45

Pěkně napsané :tleskani
Já věřím ve vědu, tedy trochu nadneseně, že všechno lze nějakým způsobem přesně změřit nebo vysvětlit. Nejspíše proto nedokážu uvěřit tomu, že nějaká vyspělá entita, ať už tvořená pevnou hmotou či nějakou formou energie, je schopna v reálném čase sledovat, vyhodnocovat, měnit a předvídat události a informace z naší planety nebo dokonce i z celého vesmíru. Někomu může víra/náboženství pomoci, ale podle mě se stále jedná o formu jakési rekonfigurace operačního systému sídlícího v lidském mozku, jakožto paměťovém biozařízení :-D :-D
Je mi líto, mé možnosti jsou omezené. Musíš se ptát správně.
Můj podpis přidává tvému CPU tisíce operací navíc a ty s tím nemůžeš nic dělat :-D
Regi1
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 15. 11. 2013 11:48

Díky. Já také věřím v - ale ne vědu, ale v empirické poznání a zkoumání světa. Věda se totiž skládá z vědců, kteří např. tvrdí, že Slunce je plyný obr, zatímco už z jeho hmotnosti plyne, že je to nesmysl a nadto na Slunci pozorujeme povrchové útvary a struktury, které ovšem žádné plyné těleso mít nemůže... http://www.youtube.com/watch?v=iJUpp4I27jY

Tedy aby se nemuselo vyhodit mnoho teorií oknem a vědci nemuseli přiznat, že se mýlili, tak se tvrdí "vědecky" hromada zjevných nesmyslů. Tady bych trošku diferencoval mezi poznáním a vědou, která je tvořena vědci a ti jsou schopni tvrdit různé bláboly. Např. že se Země otepluje, přitom přírustek ledu za rok 2013 v srpnu je, oproti roku 2012 - celých 60%:
Obrázek
http://trodas.wz.cz/index.php?act=ST&f=5&t=573
Je zjevné, že je věda a věda...

Na druhou stranu je sice absurdní existence vševědoucího a všemocného boha, ale - zcela realisticky - ji nelze zcela vyloučit. Co ovšem vyloučit lze je možnost, že by se po smrti každého jediného člověka s ním tato bytost (bůh) zabával v nějakém "soudě" :-D :lol:

Já bych se nebyl ochotný zabývat s mravencem, který mi vleze na WC, a rozdíl mezi mnou a teoretickým bohem je nesrovnatelný s IQ rozdílem mezi mnou a mravencem. Pokud se já nejsem ochoten zabývat mravencem co je tam, kde nemá co dělat - proč by se KAŽDÝM individuem (napž. starou Blažkovou, co dělá uklízečku, čučí na Vyhulené s Superpitchovinu a ani já bych se s ní nebyl ochotný bavit) měl zabývat bůh?

To nedává žádný smysl. Země už z Voaygeru u Saturnu v podstatě není vidět. Tedy už za humny vesmíru jsme všichni na celé Zemi zcela zanedbatelní. Ale bůh se každým jednotlivcem bude v posledním soudu zabývat? :lol: :lol: :lol:

Absolutně absurdní nesmysl :pozor


Další problém je v tom vtipu krásně znázorněn. Pokud bůh stvořil člověka kobrazu svému, tak člověk, jak ho známe z vykopávek, byl taková poloviční opice :-D Bůh je tedy podle bible, takový poloviční neandrtálec = vlastně opočlověk :tleskani

Jo, to je to, co se v bibli přímo píše :lol:

...je to celé děsně absurdní...
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jack111 15. 11. 2013 14:51

Eh? Plynny obr je treba Uran, Jupiter nebo Kepler 11F. Spolecne maj to, to neni jen koule plynu, ale hlavne jsou to PLANETY. Ukaz mi, ktery vedec k nim radi i Slunce. No mozna nemyslis plynny obry. Treba plny bobry, nevim kdes udelal preklep (?).
Jinak samozrejme Slunce neni jen koule plynu, ale i jinych prvku.

Mozna by nebylo na skode si protivnika precist, nez mu budes vytykat nedostatky. Napriklad maximalni vek cloveka mel omezit az pred povodni. Podobne jako ten tvuj neandrtalec. Buh je duch a ten tezko muze mit nejakou podobu. Nebo cim by ses zabyval a nebo ne je zcela ireleventni, uz jen z toho duvodu, ze tebe to stoji cas.
Hint: co je cas ti muze opet rict veda. Bible to sice primo nerika, ale cinnosti Boha zacal i cas.
Urcite nejsem verici, ale kdyz uz poukazovat na chyby, tak trochu lepe.
Jack111
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Regi1 15. 11. 2013 14:53

Hlavně ty církve..to je absurdně absurdní továrna na prachy :-D Týden co týden se mě někdo snaží konvertovat na jeho víru a já už se nestačím smát...což je taky absurdní :D
Je mi líto, mé možnosti jsou omezené. Musíš se ptát správně.
Můj podpis přidává tvému CPU tisíce operací navíc a ty s tím nemůžeš nic dělat :-D
Regi1
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 16. 11. 2013 14:15

Idiocie některých přispěvovatelů nezná mezí - kontrolní otázka - kde se v Bibli píše něco o tom "omezení věku člověka"?

Já bibli celou přečetl a nic takového tam není. Takže konkrétně, odkaz kde to je uvedeno - jinak je to jen další z absurních výmyslů známých lhářů.

O tom, že Slunce je dle věců plynný obr se píše všude, ale tato teorie je zcela mylná odpočátku. Nicméně je vhodné si nepř. číst vědecké zprávy a informace o tom, jak tato blbina na kvadrát vznikla a pod. Např. zde:

Progress in Physics, January 2013, str. 19 - 24:
http://www.uloz.to/xTHvVNeW/sun-is-liquid-hydrogen-pdf

Imbecilita...

A kontrolní otázka pro zasmátí - Noe zemřel před potopou (kdy byl prý "omezen" ten věk člověka) nebo až po ní?
A kdy žil Abraham? Před potopou, nebo až po ní? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

:tleskani


...panebože, za co mně trestáš... :lol:
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jack111 16. 11. 2013 15:56

Možná četl, ale nepamatuješ :-D
genesis 6:3
Co já vím, proč žili i pak dlouho, nejsem vykladač bible. Logicky mohu jenom dojít k závěru, že Noe se narodi před omezením a Abrahám ho měl za předka, tak to třeba s tím zásahem nebylo hned, ale šlo to postupně. Koneckonců i nějakej svatej rozdělil věk na několik skupin, kde se lidé různě dožívali (adam-noe, noe-abrahám, abrahám-někdo, někdo-ježíš, ježíš-my). Navíc to byli patriarchové, třeba se nad nimi Bůh smiloval ;-)
Mimochodem bible není jediná, kdo má významné osoby abnormálně dlouhověké. Vlastně oproti jiným to byli ještě děti...

Tak ještě jednou. Kde se píše o tom, že slunce je plynný obr? Anglicky a gas giant. Není to ani v tom tvém odkazu a ani to nevyhledá google.
I pokud by se našel nějaký vědec, který by tvrdil, že Slunce jenom z plynů a je velký, tak nemůže říkat, že je to plynný obr (gas giant), tohle už se totiž používá pro planety.
Jack111
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 17. 11. 2013 15:05

Genesis 6:3
"Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let."

Pak je zjevné, pro jsem si to nepamatoval - protože v té době (to je po potopě, tedy v době, kdy Noe zplodil své syny, tj. v jeho 500 letech kdy zplodil Sema, Chama a Jáfeta - Genesis 5:32) žil Noe, který se dožil podle té samé Bible dožil 950 let :lol:

Je tedy zcela zjevné, že je tu nějaký zásadní problém, kde bůh může něco stanovit, ale zjevně to není dodržováno, když se Noe dožije ne 120 let, jak bůh stanovil, ale 950 let.
Abraham žil dlouho, dlouho po tomto "omezení na 120 let" celých 175 let dle té samé bible (Genesis 25-7).

A apoštolé jsou sami tak neznalí božího slova, že ještě staletí po těchto jasných pravidlech vyhlašují, že omezení je 100 let (Sírachovec 18-9) ...

Nelze tedy než brát tyto věci pouze za důkaz lidské nedokonalosti a tedy neinspirace bible bohem, ale faktu, že je to snůška vzájemně si odporujících výmyslů.
Bůh jasně říká, že se s lidmi nebude obtěžovat navěky a proto stanovuje tento limit - a tedy by měl být uplatněn na všechny, bez rozdílu a hned.

Rozhodně několik generací poté, co tohle vyhlásil, nelze mít Abraháma, co se má dožít 175 let...


Slunce jako plyný obr - pokud někdo neumí číst, tak jest zbytečné se s ním bavit. Shodně jsi také nedával pozor ve škole, protože tam jsme se to také učili. Pokud to nevíš, tan angličtina má pro plyný obr (nebo plyné těleso) hodně výrazů, např. v uvedeném článku:

- the body of the Sun is not gaseous, but rather, comprised of condensed matter.

- No material can exist at these high temperatures in a state other than gaseous, and this is exactly what we find on the surface of the Sun, where all elements are present in vapour form.

- foundation for a gaseous Sun in the mid-1800s

- The contention that the Sun was too hot to be anything but gaseous would persist throughout the 20th century...

Atd. atd. atd. atd. atd. A to vše jen z první stránky...! Opravdu, to demonstruje, že ztrácet čas s mnohými lidmi je prostě ztráta času... Neumí to aní číst, natož pak tak myslet :-| :roll:
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod icotech852 17. 11. 2013 16:18

...ale také se v ní píše, že někteří lidé se dožili podstatně více:
Metuzalém 969 let (Genesis 5-27)
Adam 930 let (Genesis 5-5)
Noe 950 let (Genesis 9-28)
Abraham 175 let (Genesis 25-7)


Ano,je pravda ze v Biblii je popisana tato dlhovekost - mimozemske entity sa dozivaju od 500 az do 4000 nasich rokov - 1rok totiz znamena iba jeden obeh nasej Zeme okolo naseho Slnka.Povedal to aj Phil Schneider

V Biblii je aj popisane,ze tato dlhovekost bola umyselne znizena.
forsaken...
icotech852
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jack111 17. 11. 2013 19:04

trodas píše:Slunce jako plyný obr - pokud někdo neumí číst, tak jest zbytečné se s ním bavit. Shodně jsi také nedával pozor ve škole, protože tam jsme se to také učili. Pokud to nevíš, tan angličtina má pro plyný obr (nebo plyné těleso) hodně výrazů, např. v uvedeném článku:


No a co, že si to dřív někdo myslel? Teď je teď. Já se nikdy neučil, že Slunce je plynný obr.
Gaseous není plynný obr ani plynné těleso. Ty to neumíš napsat ani česky a to dokonce ani po té, co jsi na chybu upozorněn. Nelze se divit, že máš i problém s cizím jazykem. Ale v něčem s tebou souhlasím
Opravdu, to demonstruje, že ztrácet čas s mnohými lidmi je prostě ztráta času... Neumí to aní číst, natož pak tak myslet
:tleskani
Jack111
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trent 17. 11. 2013 20:00

Trodasi, tak už s námi ten čas neztrácejte a nechoďte sem. ;-)
Sám přeci víte, že jsme tu banda tupců, která vás nemůže nikdy pochopit.
Na dva díly vodíku, vždy jeden díl kyslíku. To je nápoj pro bohy, postaví tě na nohy.
trent
NightWriter
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků