Židovský extrémizmus

Co nám přináší EU; politika USA a dalších zemí

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod rado3105 10. 4. 2015 17:37

https://archive.today/bUarE#selection-1129.709-1131.324

toto odporúčam prečítať

Píše sa v najväčšom židovskom denníku, že nežidia sú preto aby slúžili Židom. A vlastne to ani nie sú ľudia. O Palestíncoch sa tam hovorí, že nemajú právo mať vlastný štát, kedže ich nemožno nazvať ľuďmi.
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod trent 12. 4. 2015 08:34

Hele, já mám také dilema, jak nazývat jedince, kteří sice mají občanství nějakého státu, jsou dostatečné schopní přeposílat na internet odkazy a hájí konspirační názory a xenofobní postoje. Mohl bys mi poradit?
Na dva díly vodíku, vždy jeden díl kyslíku. To je nápoj pro bohy, postaví tě na nohy.
trent
NightWriter
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod rado3105 12. 4. 2015 11:15

:) Ano presne ako píšeš, je to židovská xenofóbia voči nežidom. Je smutné, že niečo takéto nenávistné si dovolí vydať najväčší židovský denník: Times of Israel. A ak náhodou narážaš na to, že tu len odkazujem na páchanie nenávisti ŽIdmi voči Nežidom....tak si na omyle a rád sa budem obhajovať pred súdom a ver tomu, že až keď sa toto dostane na súdy...vtedy sa prebudia spiaci národovci či už v Česku alebo Slovensku....nehovoriac o tom, že som súčasťou viacerých SLOVANISTICKÝCH skupín:) /týmto zdravím všetkych bratov Slovanov vo Vzdore, ĽSNS, SHO). Takže na mňa ste s vašim vyhrážaním krátky. Lebo to nie sú moje názory ale názory iných resp. holé historické fakty.
Tieto vyhrážky mi pripomínajú doby perzekúcie a prenasledovania, kedy už človek nemôže ani len premýšľať o niečom...a je najvyšší čas niečo s tým urobiť. Stači si pozriet Ukrajinu, židovský prezident sa tam bije so ŽIdovským magnátom ovládajúcim zbrojný priemysel a obeťou su desaťťisíce nevinných ľudí...navyše podporujú nacizmus (čo je paradox) a som zvedavý kedy oboch zloduchov postavia pred skutočný ľuďmi riadený súd.... Všetko to je asi tým, že svojou slávou a bohatstvom prestávajú mať hranice. Treba im ich ukazať a naučiť ich láske aj k Nežidom, lebo aj Nežidia sú ľudia - čo ony nechcú akceptovať.
Čo je paradox, toto si už všímajú aj Židia sami, ktorí voči fanatizmu Židovstva útočia, viď Nobelový vynálezca grafénu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Geim
Nikde nešírim, že Židov treba separovať, alebo odstrániť. Treba ich naučiť láske, tolerancií, porozumeniu. Na vysokých postoch sú často Židia v SR a často ide o ľudí, ktorí škodia Nežidom....sú nenávistní....myslím, že viacerí ak si pozisťujete o svojich riaditeľoch...budete prekvapení....

Naučme ich láske, tolerancií, porozumenie, zbavme ich závislosti na peniazoch, majetku, sluhoch, naucme ich manualne pracovat!!!

A tu ešte posielam reč rabína z roku 1901:

Rabín o Gojimoch
1. Prešli už doby trpkého a bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré
izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila
veľké pokroky. Tento pokrok je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme
ukryť a nepozorovaní rýchle prekročiť ten priestor času, ktorý nás delí od nášho
vznešeného cieľa.
2. Pozrime len na hospodársku situáciu Európy a na zdroje, ktoré si vytvorili Židia
sami počiatkom tohto storočia, takže nahromadili nesmierne kapitály, ktorými
disponujú, ako napríklad v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu,
Ríme, Neapole a pod.
3. Všade sú Rotschildovci, Židia, vďaka svojim miliardám pánmi finančnej situácie,
nehovoriac už o tom, že sú v každom meste druhého i tretieho rádu pánmi
výnosných fondov, a že sa nikde nemôže bez synov Izraela a ich priameho vplyvu
previesť žiaden finančný zásah, ani dôležitý podnik. Toto vidíme aj dnes, kedy Rothschildovci cez svoje skupiny: The Blackrock, The Vanguard, The fidelity sprostredkujú obchody, radia megafirmám ako sa vyhýbať plateniu daní. Napr. aj na Slovensku, keď sa predávali elektrárne - jednému kupcovi bolo treba poradcu za milióny, či sa to predá tomu jednému kupcovi:). SMutné.
4. Burza zaznamenáva a reguluje tieto dlhy a my sme väčšinou všade pánmi týchto
búrz. Musíme sa snažiť, aby sme zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sme sa
stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitály, ktoré požičiavame štátom, musíme
využívať ich železnice, bane, lesy, huty, továrne, ba dokonca musíme brať ako
zálohu i výnos ich daní.
5. Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. Veľkostatkári
budú mať vždy úctu a vplyv. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa bratia v
Izraeli v čo najväčšej miere zmocnili pôdy.
6. Pod zámienkou, že chceme pomôcť pracujúcim triedam, musíme celú ťarchu daní
preniesť na veľkostatkárov, a keď sa potom ich majetky dostanú do našich rúk, stane
sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7. Všetkými prostriedkami sa musíme snažiť čo najviac obmedziť vplyvy kresťanskej
cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom a za týmto účelom musíme
vzbudiť srdciach ich veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a
náboženské hádky. Viď zavádzanie homosexuality, sexuálnej výchovy na školy pre malé deti Židovskými sponzormi: Sergei Brinn, Larry Page a ostatní...
8. Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás
približuje k okamžiku, kedy dosiahneme najvyšší vytúžený cieľ.
9. Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme dať vyrvať z
rúk Izraelitov a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom,
chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi
poľnohospodárstva. Staneme sa tak dodávateľmi obilia. A ak potom z biedy vznikne
nespokojnosť a nevôľa, nájdeme vždy dosť času, aby sme zodpovednosť zvalili na
vlády.
10. Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa raz staneme
úradníkmi, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich činiteľov pravého
vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s poctami,
mocou a privilégiami. Pretože úrady, ktoré predpokladajú vedomosti a prácu a
prinášajú so sebou nepríjemnosti, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je
úrad spravodlivosti.
11. Kariéra právneho zástupcu nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli
chváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám umožňuje, aby sme boli zasvätení do
histórie našich najväčších nepriateľov - kresťanov. Týmito znalosťami ich potom
môžeme dostať do našej závislosti.
12. Prečo by nemohli byť Židia ministrami školstva, keď už tak často chcú byť
ministrami financií. Židia sa tiež musia dostať do zákonodarných kruhov, aby tak
mohli zabrániť zákonom, ktoré by mohli Gojimovia vydať proti jedine pravoverným
synom Abraháma.
13. V tomto smere sa náš plán už blíži k uskutočneniu. Vplyvom pokroku sme boli
takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké občianske práva ako kresťanom,
ale to, čoho musíme dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je
dosiahnuť miernejší zákon o súťaži. Tým dosiahneme zlatú baňu, ktorá vydá väčší
výnos ako všetky zlaté bane Kalifornie.
14. Izraelský ľud musí obrátiť svoje snaženie k onému mocenskému stupňu, z
ktorého pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je zúčastniť sa na
všetkých priemyselných a finančných obchodných operáciách. Pritom je nutné dávať
si pozor na to, aby nevznikla hrozba súdneho stíhania, následkom nejakej nástrahy
alebo zvedenia. Je teda nutné voliť pri špekulácii tú formu prefíkanosti a ten cit, ktorý
máme pre obchodovanie už vrodený. Nesmieme zaostať pozadu v ničom, čo by nám
mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a
politické hospodárstvo - jedným slovom všetky odvetvia, umenie a literatúra sú
širokým poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu, a až potom postaviť
naše schopnosti do patričného svetla. - viď riaditelia, námestnici slovenských nemocníc majú prevažne Židovský pôvod a sú nepríjemní...
15. Tieto schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. Napríklad prednesenie
nejakého hudobného diela, hoc aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť,
aby sme Žida, ktorý je jeho tvorcom, vyzdvihli hore a jeho hlavu ovenčili gloriolou
slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duševného
bohatstva.
16. Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tak má životy a zdravie
našich najhorších nepriateľov, kresťanov, v rukách.
17. Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože
židovský ľud tým môže len získať. Určité množstvo nečistej krvi, privedenej do
nášho, bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry dosiahnu takými
manželstvami spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše
peniaze dosiahneme vplyv na naše okolie. Priateľstvo s kresťanmi nás nezvedie z
cesty, ktorú sme si vytýčili, naopak, s trochou obratnosti to z nich urobí našich
ochrancov.
18. Bolo by žiadúce, aby sa Izraeliti zdržiavali brať si ženy ich svätého náboženstva k
sebe ako metresy a doporučuje sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadali kresťanské
panny.
19. Najväčší význam by malo, keby sa sviatosť manželstva nahradila jednoduchým
civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali .na našu stranu.
20. Ak má zlato hlavnú moc na zemi, tak je určite na druhom mieste nutné sa zmieniť
o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené veci nemôžeme
uskutočniť bez tlače, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich
ľudí. Aj toto už dosahujú - väčšina západným médií je ovládaná Židmi - v SR novovzniknutý denník N (nenávisti).
21. Bohatstvo a obratnosť vo voľbe prostriedkov, aby nám skorumpované veličiny
boli naklonené, z nás vytvorí pánov verejnej mienky a vydá ľud do našich rúk.
22. Ak pôjdeme takto vytrvalo krok za krokom dopredu, zatlačíme kresťanov a
zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť a komu má dôverovať
a čo má zavrhovať.
23. Ak proti nám povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace a
poddajné masy sa nás ujmú a zastanú. Keď sa raz staneme neobmedzenými pánmi
tlače, bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy o cti, cnosti, charaktere a posvätnosti
rodiny, ktorá bola doposiaľ nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému
zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov, našich nepriateľov, v ich
viere a dôvere povznášalo. A keď si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť
vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doposiaľ vzdávala česť a úcta.
24. Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad, musí ich
zachovávať a prehliadnuť. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy
ponesú ovocie, teda bohatstvo, zisk a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý
po stáročia znášal Izrael Ak niekto z nás urobil krok vpred, potom za ním musí ihneď
nasledovať druhý. Ak sa však dostane na scestie, potom mu musí niekto z nás
pomôcť. Ak je Žid pred súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu, ale len
vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael tak dlho zachováva.
25. Náš ľud verne zachováva náboženské zvyky svojich praotcov.
26. Náš záujem vyžaduje, aby sme preukazovali porozumenie pre sociálne otázky,
zvlášť pre tie, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V
skutočnosti však musíme smerovať k tomu, aby sme sa zmocnili tejto stránky
verejnej mienky a udávali jej smer.
27. Zaslepenosť davov a ich sklony k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami,
nám umožní, aby sme sa ich ľahko zmocnili. Dopomôžu nám k popularite a dôvere v
určitých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí svoje
vyumelkované city dokážu zaobaliť do takej výrečnosti, ako úprimní kresťania svoje
skutočné presvedčenie.
28. Je nutné, aby bol proletariát Židom naklonený a aby bol podriadený tým, ktorí
majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom a každá
podobná katastrofa nás privedie v našom snažení bližšie k cieľu, k tomu cieľu, aby
sme vládli nad celým svetom, ako to bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Úryvok z letáku „V židovských chápadlách")

Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal túto reč židovského rabína pod
titulkom „V židovských chápadlách" (Antisemitské epištoly pre český národ). Pražské
štátne zastupiteľstvo ho zabavilo pod č. 72/1900.
Březnovský interpeloval konfiškáciu na viedenskej ríšskej rade, ako to dokazuje
protokol zo dňa 13. marca 1901, XVII. zasadania, 21. sedenia, str. 1282. V inter-
pelácii sa okrem iného hovorí:
„Súdime, že ani najplamennejšia reč proti Židom by nemohla ľuďom otvoriť' oči tak,
ako reč rabína, ktorý poučuje svojich spoluvercov, ako sa má Židovstvo chovať, aby
dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč čitateľom všeličo objasní. Možno, že im tiež
vysvetlí, prečo sa niektoré politické strany v národe tak húževnato pridržujú Židov.
To, čo hovoríme českému národu o Židoch my, je teraz potvrdené z najpovolanejších
úst, úst židovského rabína a to nie bezvýznamného."
Wien, 5. marca 1901
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod trent 12. 4. 2015 12:26

Mohl sis to ušetřit, protože nemám náladu číst takto obsáhlé příspěvky, mimo to v nerodném jazyce, aby jsi z toho vyšel stejně, jako ti, kteří ti tak vadí. Jsi úplně stejný. Na čí straně stojíš totiž vůbec nezáleží.

Jinak, že si zde zmínil rok 1900 a nějakého mladočeského poslance... No a? Právě v té době totiž probíhala výše uvedená hilsneriáda. Ale to by sea musel obtěžovat a něco si o tom přečíst...
Jen to dokazuje, že jako v každé době, jednotlivé strany na sebe vytahovali "špínu". Děláš dnes totéž.
Na dva díly vodíku, vždy jeden díl kyslíku. To je nápoj pro bohy, postaví tě na nohy.
trent
NightWriter
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod rado3105 12. 4. 2015 12:32

V mojom okoli vzdy ked za mnou niekto prisiel, vzdy som pomohol bez ohladu na vierovyznanie, rasu...
AKurat neznasam parazitovanie na utrpeni druhych....a toto sa deje a ten plan ktory bol predstaveny rabinmi v roku 1900 je dnes aktualny lebo si to naplanovali.
A ano o zidovskom state Izraeli hovoril Herzl v roku 1900, zafinancovali obe svetove vojny a v roku 1948 si ho vytvorili, tak ze vyhnali povodne obyvatelstvo Palestincov zo svojich domov, zmocnili sa ich uzemia. A odvtedy Zidia v Izraeli vytvorili v pasme Gazy otvoreny koncentracny tabor, kde praktizuju svoje xenofobne myslienky o ktorych hovorili v roku 1900. Cize je to uplne aktualne....len samozrejme ze ak si na strane tej druhej strany vedome t potlacas, lebo sme pre vas nizsii...
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod trent 12. 4. 2015 13:14

No hele a co kdyby vás spolklo Maďarsko? Viděl bych v tom jistou analogii na spor Izrele a Palsetiny. Nebo bychom si na Vás mohli dělat nároky my. Myslím, že oba případy by byly do jisté míry legitimní. Záleží jen na úhlu pohledu.
Na dva díly vodíku, vždy jeden díl kyslíku. To je nápoj pro bohy, postaví tě na nohy.
trent
NightWriter
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Wena_F 29. 5. 2015 13:15

Trente, to neni mozny, ty musis byt placeny troll. Neverim, ze bys byl tak jednoduchy, aby sis tohle doopravdy myslel.
Zajimalo by mne, co rika tve svedomi pri pohledu do zrcadla.

Na druhou stranu me i tvuj zpusob diskuze dokaze pobavit. Pri konfrontaci s fakty je jednoduse ignorujes a kdyz nedokazes svuj opacny postoj argumentovat, zbyvaji uz jen invektiva.. (Ono je tezke vyvracet neco, co je evidentne pravdive, nebo nejblize pravde ).

Tebe i tve kolegy napr stoura1 atd., bych tipoval na spolek skeptiku a vytrvalych popiracu jako napr omezenci ze spolku Sysifos. V hlavach nas*ano, ale schovavaji se za tituly, ale ak. obci i ostatnim jsou pro smich :-)

Jen takova poznamka na zaver:
Vyvracet pravdiva tvrzeni je jako bojovat s bozimi mlyny, jako zastavit cas..
Prace marna a stav trvale neudrzitelny..
AMD Phenom II x6 1045T, Noctua NH-C12P, 4x2GB DDR2, GA-MA790X-UD3P,
GTX760, Enermax Thriatlor 550W + Noctua S12A, Dell U2412M,
Crucial M4 128 GB,WD10EALS, WD15EADS, Fractal Design R4 + 3x Noctua S12B, Win 7
Wena_F
Čtenář

Odeslat příspěvekod rado3105 4. 6. 2015 08:16

Od vzniku izraela - koniec druhej svetovej vojny Izrael neprijal ani jedneho nezidovskeho imigranta, vsetkych hned odosiela spat. Pricom jeho babky, media a platené neziskove organizacie nam tu siria nazory ze muisme prijimat imigrantov.
Nehovoriac o tom, ze ISIS - islamsky stat by mal neznasat Izrael, co vsak je prekvapenim oni su najlepsi kamarat a je vysoko pravdepodobne ze Izrael ISIS vytvoril a financuje. Presun imigrantov do EU vidim ako cestu ako jednoducho dostat teroristov z ISIS do Europy. Cim si Izrael zabezpeci znizovanie populacie nezidov a tym v pravy cas ked nas bude menej lahsie odstrani ten zvysok....
aj toto je zidovsky extremizmus....
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Stoura 1 4. 6. 2015 09:14

rado3105 píše:Od vzniku izraela - koniec druhej svetovej vojny Izrael neprijal ani jedneho nezidovskeho imigranta, vsetkych hned odosiela spat.


To je buď Váš omyl, nebo lež.

Je sice fakt, že Izrael přijímá přednostně Židy a ostatním imigraci hodně znepříjemňuje (za tuhle segragaci je poprávu kritizován různými lidskoprávními organizacemi i státy), ale i nežidů imigruje do Izraele celkem dost.

Například jsou téměř automaticky přijímáni nežidovští manželé a manželky imigrujících Židů.
V loňském roce byl tento postup dokonce v precedentním případu vztažen i na homosexuálního partnera. Tento případ můžeme myslím použít jako ukázku alespoň "jedného" přijatého nežidovského imigranta, jehož existenci popíráte.
Stoura 1
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod rado3105 4. 6. 2015 15:21

precitajte si este raz co ste napisali...proste ak neexistuje nijake napojenie na rodinu, sionizmus, zidovstvo Izrael nikoho neprijal....
- naopak nam kaze pod zamienkou EU a USA prijimat cudzincov ktorych ani len nepozname, proti voli obyvatelstva, defakto nariadenim diktatorov na cele EU, ktori su voleni zahadnym sposobom avsak podobnym diktatorom, kedze in nevoli obyvatelstvo EU ...
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Stoura 1 4. 6. 2015 15:34

rado3105 píše:precitajte si este raz co ste napisali...proste ak neexistuje nijake napojenie na rodinu, sionizmus, zidovstvo Izrael nikoho neprijal....


V předchozím příspěvku jste ale psal něco jiného:
rado3105 píše:Od vzniku izraela - koniec druhej svetovej vojny Izrael neprijal ani jedneho nezidovskeho imigranta ...


Nic o napojení jste původně nepsal. Proto jsem také na Váš původní příspěvek reagoval příkladem lidí, kteří nejsou Židy, ale mohou oficiálně imigrovat do Izraele.

Ale klidně berme Váš najednou rozšířený výklad. Můžete prosím prozradit, nakolik byli Židy stovky izraelských Vietnamců, kteří získali azyl a pak občanství v 70. letech minulého století?

------
Možná by ale bylo dobré, kdybyste nejprve zkusil nějak jednoznačně definovat způsob, jak durčujete příslušnost k etnické skupině (kdo je to podle Vás Žid, kdo je to Slovák, kdo je to Rus, kdo je to Němec, ...). Asi by to o dost ulehčilo komunikaci, protože z Vašich příspěvků takové určení není patrné (občas mi dokonce připadá, že si protiřečíte - ale to může být můj dojem, pramenící z neznalosti Vaší metodiky přiřazování).
Stoura 1
Nadšenec
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod rado3105 4. 6. 2015 23:49

Napis do Izraela, ze chces imigrovat do Izraela a ze aby si bol brany ako Zid a mohol imigrovat, co vsetko musis splnat...myslim ze takto sa najlepsie dorozumiete....

obzvlast poslednu dobu stale viac lakaju Zidov do vyvolenej zemi...tak myslim ze nik ti to lepsie nevysvetli...a tych Vietnamcov poprosim odkaz, lebo neviem o nikom kto nie je potomok Zidov alebo kto nekonvertoval na judaizmus aby mu bola povolena imigracia do Izraela...

http://www.theguardian.com/world/2015/f ... ion-israel
rado3105
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Stoura 1 5. 6. 2015 00:03

rado3105 píše:Napis do Izraela, ze chces imigrovat do Izraela a ze aby si bol brany ako Zid a mohol imigrovat, co vsetko musis splnat...myslim ze takto sa najlepsie dorozumiete....

Do Izraele rozhodně přesídlit nehodlám, takže ani nebudu psát žádný dopis.

rado3105 píše: ...a tych Vietnamcov poprosim odkaz ...


Třeba tady
Stoura 1
Nadšenec
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků