Otevřený dopis paní doktorce Wagnerové

Vrcholová i místní politika; vláda, zákony, soudy

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod trodas 12. 3. 2013 16:12

Pobavilo mně a zároveň i rozzlobilo, jak paní doktorka Wagnerová říká, že se angažuje na ochranu nebohých občanů. Že prý "tvrdě jde proti amorálně vysokým poplatkům pro advokáty, vymáhající bagatelní dluhy":
http://www.novinky.cz/domaci/295718-.html
Tak jsem se dožral a napsal jsem jí tohle:

Vážená paní doktorko,

dočetl jsem se, že brojíte proti nemravně vysokým odměnám právníků, kteří si udělali z vymáhání pohledávek (často bagatelních) předmět podnikání. Stejně tak mně zaujalo Vaše motto ohledně návratu práva do České republiky.
( http://eliskawagnerova.cz "Stop privatizaci funkcí státu, návrat práva, spravedlnosti a respektu k lidské důstojnosti do jednání státu" )
A jakkoli oceňuji Vaši práci na Ústavním soudě, tak jsem Vám nucen napsat pár úvah, které se asi nebudou číst lehce. Zejména proto, že jsou bohužel pravdivé:

1) Právo v ČR neexistuje. Nejlepším příkladem toho budiž samotný Ústavní soud, který vyhoví toliko necelým 6% stěžovatelú (statistika soudkyně Ivany Janů, odlišné stanovisko k nálezu Pl. ÚS 29/11 bod 7) a Nejvyšší soud s obdobným výsledkem 6,4% (tamtéž, nález samotný, bod 12).
Přitom pro podání dovolání (NS) nebo ústavní stížnosti (ÚS) je nutné zastoupeni advokátem, a tak je velmi pravděpodobné, že zde nějaký merit věci bude. Byť třeba ne v celém rozsahu, ale bude zde důvod (zákoný, judikatorní) k zásahu NS/ÚS a změně hodnocení věci u obecných instancí během řádného přezkumu věci.
Pokud by i 50% advokátu sepsalo prostě nesmysly, pak je zde stále 50% dovolání/stížností, kterým by mělo být vyhověno a nebylo. To znamená, že vcelku jistě bylo minimálně 44% lidí ukřivděno... Za této situace se o nějakém právu v ČR nelze bavit než s úsměškem a pohrdáním na rtech. Každý ví, že na ÚS rozhodují de facto zejména justiční asistenti, neb matematika je prostá: přes ÚS projde za rok 4000 stížností, 4 senáty znamenají 1000 případů za rok na senát, rok má cca 250 pracovních dní, tedy 4 případy za jediný den = soudci ty spisy nemohou ani vidět, natož se s případy seznámit.
Případy usnesní ÚS, blatantně popírajících samotnou judikaturu ÚS, jsou četné...

2) Žádný návrat k právu v ČR není myslitelný, když ÚS již onou 6% "úspěšností" stěžovatelů de facto jasně říká obecným soudům, že zasahovat ve valné většině případů nehodlá a jeho judikatura, ač má závazný (a to i precedenčně) charakter, je tedy v praxi zcela nevymahatelná, neb ÚS ji prostě sám vymáhat nehodlá. A nikdo jiný to prostě dělat nebude, neb soudci jsou nezávislí i na zákonu, ne jen na logice a judikatuře...
Např. v usnesení I. US 2394/12 se zásadní námitka, a sice že veškeré důkazy mou vazbu odůvodňující byly zajištěny 7,5h po násilném vniknutí do domu, aniž by byla povolena soudem domovní prohlídka, prostě ignoruje. V odůvodnění zprošťujícího rozsudku KS OC 29T 1/2011 se lze dočíst, že použitelnost
těchto důkazů je daná "veřejným zájmem"...
Takový výklad a rezignace na zákoný způsob vedení trestního řízení byl jako neakceptovatelný stanoven již např. nálezem I. ÚS 3038/07 bod 26: "Ústřední hodnotou naší obnovené ústavnosti je jednotlivec nadaný základními právy a svobodami. Veřejný zájem (jakkoli cenný), uplatňovaný obcházením
trestního řádu, by mohl posloužit k faktickému popření těchto hodnot
."
V usnesení I. US 2394/12 se dočteme, že k nařízení likvidace nezákonně zajištěných ůkazů "Ústavní soud není příslušný" (str. 5, bod e) ), zatím co např. v nálezech III. ÚS 62/95 (citován na stejné straně daného usnesení!), I. ÚS 3038/07 a dalších tak ÚS bez problémů učinil...
Kde je, vážená paní doktorko Wagnerová, to právo? Proč nás opustilo? Kam se schovalo?

3) Vaše činnost na ÚS byla explicitně zmíněna pro to, že jsem se doslechl, že někteří ostatní soudci "remcali", že jste měla vyšší procento vyhovujících nálezů. A že by jich mělo být pomalu ještě méně... Takovýto soudce by měl být okamžitě zavřen na doživotí, a to nejlépe za něco, co neudělal. Hned by si rozmyslel podobné názory, kdyby měl tu "čest" se seznámit s Českým vězeňstvím a rozhodováním soudů z té druhé strany.
Jakkoli kvituji Váš vliv na justiční asistenty a snahu nastolit zde lepší právní postředí (proč máme asi jednu z nejvyšších recidiv na světě? Inu kdo by dodržoval zákon, když si s zákonem hlavu nelámou ani soudci?!), tak jste byla příliš osamocená a tak byl Váš vliv kapkou v moři - i tak za něj díky!

4) Ohledně "podnikání" založeném na odměnách pro advokáty - to se ÚS pokusil zarazit již nálezem I. ÚS 3923/11, kde judikoval, že pokud jde o bagatelní částku a tzv. formulářovou žalobu, tak nárok na odměnu advokátovi náleží jen za PRVNÍ takovou žalobu podanou na daný soud, v dalších případech jde o toliko administrativní úkon a za ten nelze požadovat často obscénní částky.
Dobrá snaha ÚS se ovšem minula účinkem. I stalo se mi, zejména pro zcizování dopisů tzv. paní "opatrovnicí", že mi za dobu pobytu ve vazbě vznikl dluh 1 189,- a advokát žádal 8 920,- Kč... Přesto, že OS PR uznal, že jde o věc bagatelní (žalovaná částka do dnes 10 000,-) a přesto že zjistil, že jde o formulářovou žalobu (daný advokát jich podal k OS PR více a nebyla tato má první), tak přiznal advokátovi 2 427,- Kč. K mému údivu mi umožnil odvolání a ba dokonce odvolací soud KS OC věc projednal (může vůbec soudce něco jako je zákon zastavit?) a nejen že nenapravil deformaci judikatury ÚS vykonanou OS PR, ale nadto lze z jeho odůvodnění vyčíst, že kdyby se odvolal i advokát, tak by mu přiznal celou částku, neb důvody ke snížení tu prý nejsou, přesto že můj "příjem" činí 3 410,- Kč...!
A přesto, že jsem byl osvobozen od soudních poplatků v plném rozsahu, tak je musím de facto uhradit. A přesto, že judikatura ÚS říká A, tak soud si koná zvesela B, jako kdyby se nechumelilo...
Kdo tohle zastaví a jak? Mohu podat leda ústavní stížnost, což je při bagatelnosti věci a 6% úspěšnosti velmi chybá naděje na úspěch, zaplatit všek musím hned...
Jak toto zvrhlé rozhodování chcete napravit? Pomíjím, že jsem namítal i amorálnost toho, abych platil za vozidlo, které jsm v dané době ani já, ani nikdo jiný (bez mého svolení) nemohl užívat, a nikdo (OS PR ani KS OC) se této otázky netknul.

5) Nelze než si pro závěr vypůjčit citaci z Ústavního soudu, která přesně dopadá na danou situaci. II. ÚS 2268/07 bod 37 "Esenciální podmínkou pro existenci nezávislé soudní moci je důvěra veřejnosti v to, že soudci při rozhodování věcí usilují o spravedlivá rozhodnutí přijímaná na základě práva. Bez důvěry veřejnosti v to, že soudcův postup byl fér a respektoval vysokou mravní úroveň, nemůže být justice schopná řádně fungovat. Důvěra veřejnosti v soudní moc je tím nejcennějším, čím tato moc disponuje a ona důvěra patří i mezi to nejcennější, z čeho může vycházet každý občan státu. Slovy H. de Balzaca: "Nedostatek důvěry v soudnictví je začátkem konce společnosti." Důvěra veřejnosti však není apriorně dána, nýbrž je třeba ji budovat. Je snazší o ni přijít, než ji udržet. Roky úsilí mohou být ztraceny i jen jedním nezdařeným rozhodnutím. Toto musí mít na paměti při rozhodování věci každý soudce, který na rozdíl od zákonodárce neprosazuje svoji vůli, nýbrž vždy by měl prosazovat právo v jeho ústavně konformní interpretaci."
Důvěra veřejnosti? V co, v právo a spravedlnost? Nic takového v naší zemi už dlouho neexistuje.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Slonik 14. 3. 2013 20:38

Až na některá zbytečně agresivní tvrzení pěkné. Dáš sem pak odpověď ?
Určitě možná s váma tak jakoby nesouhlasím!
Slonik
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod trodas 30. 3. 2013 13:56

Bohužel, za stavu, kdy soudní rozhodování popírá zákony, logiku, právo i spravedlnost, nemáme luxus tvrdit věci opatrně nebo mírně. Ostatně facka, kterou ÚS uštědřil skupině 38 senátorů i právnímu státu jako takovému, snad nikomu neunikla. V zásadě jde o to, že se ÚS vyhnul meritornímu projednání věci s tím, že Klausovi již mandát zanikl. To, při pomalosti senátních procedur, znamená, že před koncem mandátu si podle tohoto výkladu může prezident dělat co chce, a nikdo to nebude nikdy řešit?!

Zcela byl opomenut fakt, že jde ne "jen" o zproštění úřadu ("ÚS Ivo Pospíšil: Ústavní soud vyšel z toho, že primárním účelem řízení je odstranění prezidenta..."), ale i o zamezení opětovné kandidatuře a odmítnutí prezidentského důchodu. Oba tyto tresty jsou poměrně důležité - ten druhý by dokonce mohl tomuto státu ušetřit nemalé peníze, kdy takto má platit známému škůdci z privatizační zlodějny značnou apanáž doživotně.
"Primární" není to samé jako výlučný/jediný účel tohoto řízení, nadto ÚS se vždy citil oprávněn podávat závazný výklad Ústavy, a nejednou se toho nechce ani dotknout...? A to za stavu, kdy Klaus prostým odmítnutím navrhovat senátu další kandidáty na ÚS soudce ohrožuje ÚS jako takový?

Fraška.

Ostatně uvidíme, jak dopadne má ÚS stížnost na ony poplatky, jak jsem popsal výše. To by tě spíš měl zajímat text mé ÚS stížnosti, byť je to právní dokument, tak je psán relativně snad srozumitelně i pro běžného občana... Víš že mám šanci se domoci práva jen pod 6%, že ano?

Odpověď jsem dostal, a sice:

Vážený pane Nárožný,

jménem Elišky Wagnerové děkuji za Váš mail a podnětné názory.

S pozdravem,

Mgr. Linda Kožušníková
asistentka senátorky Wagnerové
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod bruk600 30. 3. 2013 18:32

E. Wagnerová musí být osoba nesmírně licoměrná, protože jako soudkyně ÚS měla obrovskou možnost něco dělat pro zlepšení právního povědomí ve státě. Nedělala NIC!! Po konci mandátu ji najednou osvítilo a zjistila, že je potřeba něco změnit, tak jednoduše oblbla ovečky a šup do senátu, dojná kráva se zas postará o dalšího parazita.
bruk600
Čtenář

Odeslat příspěvekod trodas 31. 3. 2013 02:00

Mno, to je příliš kritické vidění paní Wagnerové. Nezapomeň, že jí bylo dokonce vyčítáno, že má moc vyhovujících nálezů - jinými slovy, i za to relativní málo na ÚS už čelila nespokojenosti ostatních.

Tedy v rámci českého soudnictví dělala dost, možná až nejvíce ze všech.

Že je to jen kapka v moří nespravedlnosti vím, viz. konec bodu 3 dopisu. Rozhodně ale lepší, než různé/hrůzné jiné existence. Zásadně by to chtělo změnu soudního systému tak, aby si proti zákonu či judikatuře žádný soudce nedovolíl jít, míto současného systému nulové odpovědnosti za vše...

Aneb zkus navrhnout, že by se s soudcem mělo začít kárné řízení a uvidíš, jaké frašky ti odpovědní jako odpověď napíšou :D Nejvíce mně rozesmála odpověď ombudsmana. Podle zákonu o něm podat ten návrh může, ale podle jiného zákonu o kárném řízení ho může podat jen proti PŘEDSEDOVI soudu a ne soudci samému...! Nu a ombudsman při tomto konfliktu zákonů (i jejich smyslu, kdy když proti předsedovi může, ale proti samosoudci už ne? WTF!) volí výklad že nemůže.
Na můj návrh, ať předloží návrh na zkušení té části zákona ÚS, když brání ve výkonu jeho poslání, jsem nedostal odpověď...
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. -Voltaire
I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts... -Hemingway
trodas
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Bungo 8. 10. 2013 09:50

Moc nemusím Elišku Wagnerovou, ale dopis trodase je snůška nesmyslů a hloupostí.

Právo, jako multidimenzionální fenomén má ten problém, že do něj kecají i ti, kteří mu ani za mák nerozumí.

Ústavní soud je patron ochrany Ústavnosti a jeho zásahy by měly být minimální. Vyhověnost 6% je podle mne ještě velká a měla by být menší.

Když se strana, která prohraje ve sporu, nedokáže smířit s výsledkem a trvá na podání ústavní stížnosti, o které advokát, který ji sepisuje ví, že nemá šanci na úspěch, jak asi řízení u Ústavního soudu může dopadnut...

Od soudu odchází 50% nespokojených lidí. Někdo holt musí prohrát. A kdo prohraje je většinou zhrzený a nehledá chyby u sebe, ale u soudů a ostatních... Klasika...

Nutno na okraj podotknout, že trodas je obžalován z dvojnásobné vraždy a často podává Ústavnímu soudu své stížnosti, které jsou (správně) odmítány. Proto možná ta zhrzenost. Závěrem jen uvádím, že ctím presumpsi neviny, avšak z rozhodnutí prvostupňových soudů si myslím své...
Excuse me, is this the Society for Asking Stupid Questions ?
Bungo
VIP uživatel


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků